Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Dolní Bousov"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21126
Evidenční číslo: SPU 425384/2023
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 365 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 441 650,00
Zadávací řízení: Výzva č. 101 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Dolní Bousov

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Dolní Bousov"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Dolní Bousov, ORP Mladá Boleslav, povodí Labe. Provedení udržovacích prací – posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno odstranění dřevin, které brání provedení udržovacích prací. Dřevní hmota z křovin a stromů je převážně nevyužitelná a bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Část dřevní hmoty, která je využitelná, bude ponechána na místě k odběru vlastníkovi pozemku. Dále bude provedeno čištění profilu HOZ od nánosu sedimentu. Vytěžený sediment bude převezen a uložen na část půdního bloku č. 6005/1, kde bude rozprostřen ve vrstvě do 10 cm. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,500 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy