Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva na výsadbu porostu - Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice 02.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba VN Lipová 02.11.2020
Smlouva o nákupu ICT prostředků - Centrální správa logů 02.11.2020
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Š, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u U.,Část 2 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. etapa 02.11.2020
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Š, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u U., Část 3 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Újezd u Uničova – I. etapa 02.11.2020
Smlouvy o dílo na PD+GTP a AD - Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, k.ú. Dolní Dlouhá Loučka a k.ú. Újezd u Uničova, Část 1 - PD pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka – II. etapa 02.11.2020
Objednávka č. 1129-2020-504101 Provozování vodovodu Slatina 2020/2021 30.10.2020
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Objednávka údržby pozemků 10/2020 30.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu 30.10.2020
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 30.10.2020
Smlouva o dílo č. 1128-2020-529101, Vytýčení hranic pro KoPÚ Hory u Jenišova 29.10.2020
Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření úprava toku ÚT1, přehrážka P1 a P2, k. ú. Zlámanec 29.10.2020
Smlouva o dílo - Údržba HZZ K7 Trníček 29.10.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - podzim 2020 29.10.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 7/20 27.10.2020
Smlouva o dílo na výměnu podlahových krytin na Pobočce Chomutov 27.10.2020
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Roudné a Češnovice" 27.10.2020
Smlouva o dílo č. 1109-2020-529101 na vypracování PD na výstavbu mostku M 1 na cestě C5 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 26.10.2020
Smlouva o dílo č. 949-2020-529101 - Projektová dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP, včetně Přílohy č. 1 - Plné moci 26.10.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Litice 26.10.2020