Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Stanovice u Kuksu 25.07.2019
Vytýčení po KoPÚ 2019 - Vyškov - opakované zveřejnění, původní zveřejnění dne 31.7.2019 25.07.2019
SOD 13/2019/504203 (Vypracování PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby VHO v k.ú. Měčín) 24.07.2019
SOD 14/2019/504203 (AD projektanta - VHO v k.ú. Měčín) 24.07.2019
Objednávka na úklid odpadu v k.ú. Skapce 23.07.2019
Smlouva o dílo o provedení stavby HZZ Údržba HZZ - Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - výměna servopohonu DN 800 23.07.2019
Smlouva o poskytování služeb na VZMR Specialista řízení podnikové architektury (Enterprise Architect) 23.07.2019
SoD Stavba Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské Jestřabí 23.07.2019
Zpracování zjednodušené PD staveb a vyhotovení GP pro oddělení pozemků pod stavbami a pod komunikací ve středisku Bohuslavice u Hlučína 23.07.2019
Objednávka na Kácení napadených stromů v k.ú. Rozvadov 22.07.2019
Příkazní smlouva č. 483-2019-529101 - Technický dozor stavebníka k realizaci VPC 5R v k.ú. Šemnice, včetně výsadby doprovodné zeleně a následné 3-leté péče 22.07.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a v k.ú. Veselská Lhota 22.07.2019
Smlouva o poskytování služeb na Rozbory sedimentů, půdy a odpadní vody 22.07.2019
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, opakované uveřejnění z důvodu anonymizace, původní uveřejnění dne 24. 7. 2019 22.07.2019
Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy 22.07.2019
Dodatek č. 6 smlouvy o dílo KoPÚ Doubravice - nepodstatná změna závazku ze smlouvy 19.07.2019
Objednávka č. 573-2019-504101 na základě RD č. 462-2019-504101 na geodetické práce 19.07.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč 19.07.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor investora - výsadby Roudná 19.07.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor investora - výsadby v k. ú. Klenovice 19.07.2019