Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva č. 750-2021-504101 - Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ 28.05.2021
Příkazní smlouva na zajištění TDS při stavbě polních cest v k.ú. Samšín 28.05.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro realizaci polní cesty HC2b v k.ú. Sovínky 28.05.2021
Smlouva o dílo_Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice 28.05.2021
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených komplexních pozemkových úpravách v okrese Beroun 2021 28.05.2021
Inženýrsko- geologický a hydrologický průzkum včetně pedologického a biologického průzkumu v prostoru tůní T1 až T4 27.05.2021
Kupní smlouva na dodávku testovacích sad antigenních testů pro SPÚ 27.05.2021
Příkazní smlouva TDS - polní cesty HC1 a HC4 v k.ú. Mlázovice 27.05.2021
Objednávka znaleckého posudku pro prodej stavby vodního díla HOZ "ZP na ocenění stavby vodního díla HOZ, konkrétně čerpací stanice odvodňovací v k.ú. Dětmarovice" 26.05.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje 26.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice 26.05.2021
Smlouva o dílo - R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021 26.05.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka" 26.05.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Polní cesty HPC2 a HPC3 v k.ú. Stará Říše“ 26.05.2021
Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž 25.05.2021
SoD - KoPÚ Černuc 25.05.2021
SoD - KoPÚ Plchov 25.05.2021
SOD 10/2021/504203 (Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda) 25.05.2021
Technický dozor stavebníka při realizaci akce Hlavní polní cesty C8, C9, C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž 25.05.2021
Projektová dokumentace na stavbu polní cesty VPC 14 Chraštice 24.05.2021