Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov 21.12.2018
Smlouva o dílo - projekty na realizaci PSZ v k.ú. Polerady 21.12.2018
„Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci a výstavbě Polních cest HPC 1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, VPC 5 v k. ú. Křížov pod Blaníkem, VPC 10 v k. ú. Horní Lhota C 2 v k. ú. Býkovice u Louňovic“ 21.12.2018
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020 20.12.2018
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Nečtiny" 20.12.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy 20.12.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Severní Morava 20.12.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava, 0108-D1-18-206 20.12.2018
Opakované uveřejnění Dohody z důvody ochrany osobních údajů_Dohoda o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy_původní uveřejnění bylo provedeno 20.12.2018 19.12.2018
Smlouva o dílo: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benešov u Semil 19.12.2018
Objednávka Geotechnický průzkum – PSZ v k.ú. Chvalov a v k.ú. Podlešín u Stebna 18.12.2018
Smlouva o dílo - projekt na realizaci polní cesty HPC11 v k.ú. Sibřina 18.12.2018
Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje ASPÚ 18.12.2018
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi 14.12.2018
Realizace polní cesty HPC49 v k.ú. Choťovice 14.12.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ječmeniště 14.12.2018
Dodatek č. 15 SOD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mutěnice 13.12.2018
Dodatek č. 4 k SoD - KoPÚ Chotilsko 13.12.2018
Smlouva o dílo - R 178 - Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice 13.12.2018
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Velké Žernoseky a Michalovice u Velkých Žernosek (opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 2.1.2019) 12.12.2018