Smlouva: SoD na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ v k.ú. Libštát, Nové uveřejnění z důvodu úpravy metadat v předmětu smlouvy, původní uveřejnění 4.10.2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15126
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 229 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 277 332,00
Zadávací řízení: Inženýrsko-geologický průzkum v rámci KoPÚ v k.ú. Libštát

Název (předmět)

SoD na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ v k.ú. Libštát, Nové uveřejnění z důvodu úpravy metadat v předmětu smlouvy, původní uveřejnění 4.10.2021

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování IGP pro realizaci návrhu prvků plánu společných zařízení (návrh záchytných příkopů, výstavba vodní nádrže, obnova tůňky, revitalizace vodních toků a realizace/rekonstrukce cestní sítě).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy