Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Stanovení obvodu KoPÚ Hodětín 07.05.2020
Objednávka č. 260-2020-504101 Nábytek + kancelářské židle 2020 pro KPÚ Plzeň a Pobočku Tachov 05.05.2020
Projektová dokumentace a autorský dozor "Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava" 05.05.2020
Smlouva o dílo - Vyhotovení projektové dokumentace RN Malčice - 1. část plnění (PD a GTP) 05.05.2020
Smlouva o dílo - Vyhotovení projektové dokumentace RN Malčice - 2. část plnění (AD) 05.05.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - jaro 2020 05.05.2020
Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polní cesty DC18 a pěti mezí v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy 05.05.2020
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021 05.05.2020
Objednávka č.j. SPU 137765/2020 - Provedení hlavních prohlídek mostních objektů 04.05.2020
Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka 04.05.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Málkov u Přimdy OP2 + VN6 04.05.2020
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace Stráž u TachovaPR1 + TTP1N 04.05.2020
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 04.05.2020
VZ - Rekonstrukce a stěhování spisoven a kanceláři - výroba a rekonstrukce nábytku, malířské práce 04.05.2020
Objednávka č. 614/2020 - k RD na znalecké posudky 03.05.2020
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Polní cesty v k. ú. Veveří u Nových Hradů a v k. ú. Mýtiny 30.04.2020
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka pro stavbu Polní cesty v k. ú. Veveří u Nových Hradů a v k. ú. Mýtiny 30.04.2020
Smlouva o dílo č. 238-2020-505205 na vyhotovení realizačního projektu při realizaci prvků společných zařízení - Polní cesta C1, C6 a C9 - KoPÚ Albrechtovice 30.04.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo Stavba polní cesty DPC15 v k.ú. Žďár u Kumburku, původní smlouva uzavřena 5.9.2017, uveřejněna 6.9.2017 29.04.2020
Objednávka č. 5 k RD - Geodetické služby pro KPÚ pro SK 2020-2021 29.04.2020