Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Táborsko" 09.07.2021
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 09.07.2021
Smlouva o dílo Studie odtokových poměrů Hájsko 09.07.2021
objednávka - Zpracování prostorové analýzy pro výběr vhodných profilů, projekci a realizaci malých vodních nádrží na území Jihomoravského kraje a ORP Blansko 08.07.2021
smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - VZ "PD - Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A a HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v k.ú. Babolky” 08.07.2021
smlouva o dílo - VZ "PD – Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A-R a HC2B-R, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v k.ú. Babolky" 08.07.2021
Smlouva o dílo - Část 3: AD – PSZ Žim, Bořislav, Chouč, Mirošovice 07.07.2021
Smlouva o dílo - Část 3: PD s GTP – PSZ Žim, Bořislav, Chouč, Mirošovice 07.07.2021
Smlouva o dílo Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k.ú. Slavíčky 07.07.2021
Smlouva o dílo - Realizace prvků SZ KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka - opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění 7.7.2021 07.07.2021
Smlouva o nákupu tiskáren na obálky 07.07.2021
SOD - Rekonstrukce polních cest VPC C24 a C25 v k.ú. Svinaře 07.07.2021
Rámcová dohoda č. 4/2021/529100 na zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji 02.07.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Vodní nádrž VN1 Prasklice 02.07.2021
Smlouva o dílo na Zpracování projektové dokumentace na realizaci cest HPC4 v k. ú. Kozly u Loun, HPC1 včetně zasakovacího průlehu v k. ú. Sinutec a části HC1-R v k. ú. Jablonec u Libčevsi (prvotní uveřejnění 02. 07. 2021) 02.07.2021
Smlouva o dílo - Vypracování Plánu společných zařízení na části katastrálního území Bohdalovice u Větřní 02.07.2021
Smlouva o dílo - Vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby 02.07.2021
Smlouvy o dílo (PD + AD) - Projektová dokumentace akce "Rekonstrukce vodní nádrže, LBC7 a cesta C13A v k.ú. Vitčice na Moravě - II. etapa" 02.07.2021
Příkazní smlouva - BOZP při výstavbě PC HPC5 k.ú. Škvorec 01.07.2021
Smlouva o dílo - Část 1: AD – PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice 01.07.2021