Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě Vytyčení pozemků na základě schválených KoPÚ - opakované uveřejnění z důvodu ochrany. Původní uveřejnění bylo provedeno 19.7.2017. 27.03.2019
Objednávka - Vzdělávací akce "Školení rozpočtového programu KROS plus, OFERTA" 27.03.2019
Opravy a servis služebních vozidel pobočky Blansko 2019 II 27.03.2019
Smlouva o dílo o vypracování Studie odtokových poměrů HOZ odp. A v k. ú. Žirecká Podstráň 27.03.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice 27.03.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta RCV 8 - Horčápsko 27.03.2019
Smlouva o dílo - Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice 27.03.2019
SoD Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú. Vnorovy 27.03.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Studánka"; opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 27.3.2019 26.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ze smlouvy: "JPÚ v k.ú. Jestřábí u Velké Bíteše - upřesnění přídělu" - opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů. Původní zveřejnění bylo provedeno dne 3.10.2017. 26.03.2019
Nákup lednic - objednávka 26.03.2019
Objednávka - Autorský dozor projektanta ke stavbě „Polní cesta C14 v k.ú. Rychnov u Nových Hradů“ 26.03.2019
Objednávka - Kácení dřevin, zdravotní ořez stromů, umístění dynamických a statických vazeb do korun stromů na KN 142/1 v k.ú. Obora v Podbezdězí 26.03.2019
Smlouva o dílo - Stavba polních cest C29, C33 v k.ú. Lomnice nad Popelkou a C35 v k.ú. Košov 26.03.2019
SoD č. 6/2019-504202, Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice 26.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě: "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pořežín" - opakované uveřejnění z důvodu uveřejnění chybějící přílohy smlouvy. Původní uveřejnění bylo provedeno dne 15.8.2017. 25.03.2019
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019-2021 25.03.2019
KoPÚ v k.ú. Kovalovice (SoD + dodatky 1-6) 25.03.2019
Objednávka č. 4 k rámcové dohodě na vytyčení 25.03.2019
Příkazní smlouva koordinátora BOZP stavby "Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov" (pobočka Hodonín) 25.03.2019