Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - IGP - Výkon autorského dozoru 05.06.2020
Realizace PSZ v k.ú. Bělá nad Svitavou - Polní cesta HC1 - úsek kolem zemědělského družstva 05.06.2020
Smlouva č. 407-2020-504101 - Sezónní údržba pozemků 2020 pro Plzeňský kraj II. 05.06.2020
Objednávka č. 8 k RD - Geodetické služby pro KPÚ pro SK a HMP 04.06.2020
Příkazní smlouva k VZ: Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 04.06.2020
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tunochody 04.06.2020
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice 04.06.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Modlany 04.06.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany 04.06.2020
Vytyčování vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Bílavsko, Brusné, Litenčice, Pačlavice, Prasklice a Záhlinice 04.06.2020
Dohoda o vypořádání závazků k objednávce - Dodávka kancelářského nábytku pro KPÚ pro PK 2019 03.06.2020
Smlouva o dílo - JPÚ-RP v k.ú. Líně 03.06.2020
Smlouva o dílo na PD polní cesty HPC1-R v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova 03.06.2020
Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ "B-B-V. 1. stavba – rekonstrukce budovy závlahové ČS" 03.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Nýřany a Třemošensko" 03.06.2020
Smlouva o dílo - PD na polní cestu VPCR 6 v k.ú. Mířovice 03.06.2020
Smlouva o dílo - Vypracování prováděcí PD přeložky vodovodu v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou 03.06.2020
Smlouva č. 378-2020-504101 Kácení stromů, keřů a údržba pozemků: k.ú. Březí u Pernarce, Červený Hrádek, Žihle, Strážov na Šumavě 02.06.2020
Smlouva o dílo číslo 356-2020-505205 - Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Želnava 02.06.2020
Smlouva o dílo č. 339-2020-505205 - Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobročkov 02.06.2020