Smlouva: Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15071
Evidenční číslo: 1288-2021-541101 / SPU 343601/2021
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 440 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 952 642,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Janův Důl (dále jen KoPÚ) včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Předpokládaný obvod pozemkových úprav je 317 ha, z toho 307 ha bude řešeno v pozemkových úpravách dle § 2 zákona 139/2002 Sb. a 10 ha představují pozemky neřešené. Počet řešených parcel před zahájením KoPÚ je 542, neřešených 87 a počet vlastníků 113. Délka šetřeného obvodu pozemkových úprav činí 21 667 m. Délka převzatého obvodu představuje 305 m - převzatý obvod byl prošetřen v rámci probíhajících pozemkových úprav v sousedním k.ú. Kotel. Délka hranic pozemků neřešených odpovídá 8 958 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy