Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15093
Evidenční číslo: 1297-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 498 610,50
Cena v Kč vč. DPH: 4 233 318,71
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy