Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Technický dozor investora pro stavbu: Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa 21.05.2018
Vyhotovení PD a zajištění činnosti AD na polní cesty v k.ú. Brůdek, Studánky u Všerub a Všeruby u Kdyně 21.05.2018
Vyhotovení projektové dokumentace a zajištění činnosti autorského dozoru na polní cesty v k.ú. Ostromeč a Černovice u Bukovce 21.05.2018
Likvidace vážního domku a HG vrtu včetně technologie v k.ú. Úhošťany 18.05.2018
Objednávka služeb v termínu 29.-30.5.2018 18.05.2018
Plošná výsadba zeleně Žim - Záhoří 17.05.2018
Polní cesta C8 v k.ú. Vedrovice - vypracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru 17.05.2018
Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP - Kobeřice 17.05.2018
Příkazní smlouva na výkon TDS - Kobeřice 17.05.2018
Příkazní smlouva-Technický dozor stavebníka nad realizací stavby s názvem Polní cesty Sudkovice 17.05.2018
Smlouva o dílo - Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa 17.05.2018
Smlouva o dílo - Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku 17.05.2018
Smlouva o dílo - zpracování studie odtokových poměrů na Panenském potoce. Jedná se o opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 18.05.2018. 17.05.2018
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - geodetické služby - Prováděcí smlouva č. 3 16.05.2018
Polní cesty Zálezlice - Technický dozor a koordinátor BOZP 16.05.2018
Realizace polních cest C3 v k.ú. Uhelná a C3b v k.ú. Vlčice 16.05.2018
Smlouva o dílo Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice – rekonstrukce trafostanice - PD 16.05.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevnov - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně zveřejněno dne 16.5.2018 16.05.2018
Smlouva o dílo PD - společná zařízení v k.ú. Nevratice a Staré Smrkovice - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění 25.5.2018 16.05.2018
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Branná u Šumperka – 2018 - výkon AD 16.05.2018