Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo 1. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Karlovarský a Plzeňský kraj“ 01.07.2019
Smlouva o dílo 2. část - „Zpracování dokumentace vodního díla – Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj“ 01.07.2019
Smlouva o dílo 3. část – „Zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj a Vysočina“ 01.07.2019
SoD_Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 01.07.2019
Předběžný geotechnický průzkum pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice 28.06.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice 28.06.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy - Ročov 27.06.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Břínkov 27.06.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úlovice 27.06.2019
objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Horní Město, okres Bruntál 26.06.2019
Smlouva o dílo Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt 26.06.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov 26.06.2019
Opakované zveřejnění - Smlouva o dílo na zhotovení realizace polní cesty RCH 2 v k.ú. Obděnice; původní zveřejnění dne 27.6.2019 25.06.2019
Revitalizace IP2 v k.ú. Králíky 25.06.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Prklišov 25.06.2019
Smlouva o poskytování služeb Upgrade a podpory ERN 25.06.2019
Rámcová dohoda č. 355-2019-529101 Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků a věcných břemen a škod 24.06.2019
Dohoda o vypořádání závazků k SoD č. 35-2018-541101 - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rybnice, původní zveřejnění v RS dne 28.6.2019, opětovné uveřejnění z důvodu opravy anonymizace jedné z příloh smlouvy 20.06.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov 20.06.2019
Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arneštovice 20.06.2019