Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva k zajištění technického dozoru stavebníka na akci Výstavba polních cest HPC 2, HPC 7 a VPC 30 v k.ú. Chlum u Dubé č.j. 509-2020-541202 30.06.2020
Realizace polní cesty C 3 v k.ú. Pomezná. 30.06.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš 30.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Přerovsko 30.06.2020
Technický dozor stavebníka na akci "Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k. ú. Štěpánov u Leštiny 30.06.2020
VZMR-Výkon TDS při stavbě Polní cesta SO1 a odvodňovací příkop SO4 v k.ú. Klentnice 30.06.2020
Objednávka zajištění správy budovy 29.06.2020
Příkazní smlouva č. 499-2020-529101, o obstarání záležitostí příkazce - TDS Pomezná 29.06.2020
Příkazní smlouva - vodohospodářská opatření a cesty Skramouš - koordinátor BOZP 29.06.2020
Příkazní smlouva - Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš - TD 29.06.2020
Smlouva o dílo - výkon autorského dozoru pro společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic 29.06.2020
Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení staveb k.ú. Rychnov u Verneřic 29.06.2020
SoD_Zhotoveni_projektove_dokumentace_na_demolici_Hradiste 29.06.2020
Objednávka - Vypracování odborného posudku na stabilitu svahu a zídek včetně návrhů řešení stabilizace svahu a zídek na p.p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína 26.06.2020
Příkazní smlouva - technický dozor stavby - Polní cesta Cehnice - Mladějovice 26.06.2020
Smlouva o dílo - Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k.ú. Štěpánov u Leštiny 26.06.2020
Smlouva o dílo - Projekt výsadeb R187 - Izolační zeleň 5 a biokoridory v k.ú. Sedlice u HK 26.06.2020
Zajištění činnosti koordinátora BOZP na realizaci polní cesty C23 v k.ú. Nové Veselí 26.06.2020
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty C23 v k.ú. Nové Veselí 26.06.2020
IGP pro KoPU v k.ú. Radkov u Moravské Třebové 25.06.2020