Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Cloudová aplikace CROSEUS Continuous Monitoring – Registr smluv (2 uživatelské licence) 10.11.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komárno 09.11.2017
Minitendr 3 k Rámcové smlouvě 09.11.2017
Odstranění černých skládek v k.ú. Chvoječná 09.11.2017
Pronájem prostor pro školení k měkkým dovednostem 09.11.2017
Realizace polních cest v k.ú. Osek a Kněžice 09.11.2017
Dodatek SOD č. 1 na méněpráce 08.11.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova 08.11.2017
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Koruna 08.11.2017
Objednávka HOZ Třeboň I. 08.11.2017
PD na polní cesty C 1, C 15, C 16 a na tůň VN 100 v k.ú. Vlčice u Blovic včetně AD 08.11.2017
PD – Revitalizace údolí v k.ú. Kuřimské Jestřabí 08.11.2017
Analýza současného stavu správy dokumentů a školení správců spisovny systému ICZ e-spis 07.11.2017
Objednávka HZZ B.B.V. 8. a 9. stavba - revize tlakových nádob 07.11.2017
Oprava odvodňovacího kanálu - Sedlice u Blatné 07.11.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Zákupy 07.11.2017
Vytýčení pozemků v územní působnosti Pobočky Břeclav - ZIMA 2017 07.11.2017
Objednávka - přidělení zaměstnanců (nástup prosinec 2017) 06.11.2017
Projektová dokumentace polní cesty C8 v k.ú. Dolní Ves 06.11.2017
Stavba suchého poldru v k.ú. Olešná u Radnic 06.11.2017