Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15072
Evidenční číslo: č. 1322-2021-520202
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 416 330,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 923 759,30
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Střížov u Chotěboře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Střížov u Chotěboře, mimo zastavěné území obce a velké lesní komplexy a dále bude do obvodu zahrnuta část katastrálního území Jitkov. Předpokládaná výměra řešeného území je 486 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy