Smlouva: Smlouva o dílo_Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15062
Evidenční číslo: 1301-2021-525201
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 422 705,71
Cena v Kč vč. DPH: 8 981 473,91
Zadávací řízení: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava

Název (předmět)

Smlouva o dílo_Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je zhotovení stavby Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k .ú. Žlutava. Jedná se o stavbu záchytných příkopů ZP1 a ZP2, doplňkové polní cesty DC4 a interakčního prvku IP9. Účelem stavby je vytvoření svodného prvku, který bude sloužit k odvodnění části zemědělských pozemků a účelové komunikace, která bude sloužit k údržbě příkopu ZP2, a zároveň jako svodný prvek pro
budoucí zaústění dalších záchytných příkopů. Dále je účelem protierozní ochrana obce. Navržená opatření přispějí ke zlepšení životního prostředí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy