Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná 04.08.2016
Služby spojené se správou majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, zejména prověřování majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem, identifikace a lustrace hmotného investičního majetku 04.08.2016
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk 04.08.2016
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk 04.08.2016
Výstavba polní cesty C1 v k.ú. Velká Buková, okres Rakovník 04.08.2016
Část 1: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 8 a VPC 11b v katastrálním území Horní Slavkov. 03.08.2016
Část 4: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 2.5 a DPC 2.7 v katastrálním území Libnov. 03.08.2016
část 5: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 1, VPC 2, VPC 5 a realizaci biokoridorů LBK 35A a LBK 35C v katastrálním území Radyně. 03.08.2016
Část 7: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polní cesty VPC 11 v katastrálním území Boží Dar. 03.08.2016
Jednoduché pozemkové úpravy 2016/2 v okrese Ústí n.O. 03.08.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou 03.08.2016
Polní cesta C13 v k.ú. Rostěnice 03.08.2016
Projektová dokumentace s názvem „Lokální biokoridor LBK6 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“ 03.08.2016
Geodetické služby - Výzva č. 135/2016 02.08.2016
Překládka sítě elektronických komunikací v k.ú. Bošilec 01.08.2016
Soubor staveb v k.ú. Němčany 01.08.2016
Výstavba polní cesty HPC 2 a VPC 4 v k.ú. Hodousice 01.08.2016
Část 3 - TDI, koordinátor bezpečnosti práce - Společná zařízení v katastrálním území Podeřiště 29.07.2016
Záchranný archeologický výzkum v k.ú. Podůlšany 29.07.2016
Objednávka č. 1 k rámcové smlouvě na poskytování geodetických služeb 2-2016-508101 28.07.2016