Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 12.09.2016
Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pržno u Vsetína 12.09.2016
Geodetické služby - Výzva č. 187/2016 12.09.2016
HOZ Trutnovsko, HOZ Vilantice, Dubenec 12.09.2016
JŘBU 1 - Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová 12.09.2016
JŘBU 2 - Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová 12.09.2016
Mladoboleslavsko, HOZ Zákupy 12.09.2016
Obnova firewall 12.09.2016
Polní cesta HPC-2 v k.ú. Libíň 12.09.2016
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - polní cesta HPC-2 v k.ú. Libíň 12.09.2016
Vytyčení pozemků po KoPÚ v okr. Kutná Hora (2016) 12.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy 09.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová 09.09.2016
MS - Aktualizace návrhu a DKM – KoPÚ v k. ú. Hladké Životice 09.09.2016
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - polní cesta HPC8 Brázdim 09.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy 08.09.2016
Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj 08.09.2016
Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesta HPC 5 v k. ú. Petrohrad" 08.09.2016
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 08.09.2016
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín 08.09.2016