Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15068
Evidenční číslo: 1267-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 228 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 486 545,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II.

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II.

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bochoř II., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy