Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ TS – ČSO Bulhary-Přítluky – Fraumil 12.06.2019
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace vč. GTP pro polní cesty HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný 12.06.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při výstavbě polních cest HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný. 12.06.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace účelové komunikace PC4 v k.ú. Březnice u Bechyně 12.06.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 4 12.06.2019
Příkazní smlouva - TDS při výstavbě PC HPC49 Choťovice 11.06.2019
Smlouva o dílo Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín 11.06.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Nová Dědina u Uničova 11.06.2019
Smlouva o poskytování tiskových služeb 11.06.2019
SoD - KoPÚ Bohutín 11.06.2019
SoD - KoPÚ Rtišovice 11.06.2019
Přikazní smlouva na zajištění TDS při výstavbě vodní nádrže Habr v k. ú. Krokočín 10.06.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 24 - kácení porostu v k.ú. Prostřední Rokytnice 10.06.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka 10.06.2019
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro VHO v k. ú. Palkovice 10.06.2019
Dodatek č. 5 SoD KoPÚ Doubravice - oprava písařské chyby 07.06.2019
Smlouva o dílo - Studie určení parametrů zvláštní povodně a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro toto vodní dílo: Ochranná retenční nádrž Lichnov II 07.06.2019
SoD č. 9/2019-504202, geodetické práce po KoPÚ 07.06.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlubočec 06.06.2019
Objednávka č. 409-2019-504101 Sezónní údržba pozemků 2019 06.06.2019