Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
KoPÚ Neškaredice 10.05.2018
KoPÚ Nová Lhota 10.05.2018
KoPÚ Řendějov 10.05.2018
KoPÚ Útěšenovice 10.05.2018
Objednávka Údržba HOZ Slavonín - náhradní výsadba 10.05.2018
Pěstební péče o vysazenou zeleň stavby Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice 10.05.2018
Polní cesta V2 v k.ú. Korotice 10.05.2018
Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. Zbraslavice 10.05.2018
Smlouva o dílo B-B-V 1. stavba - rekonstrukce zvedacího zařízení závlahové ČS - PD 10.05.2018
Smlouva o dílo Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice – rekonstrukce elektrorozvodů - PD 10.05.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Habartice 10.05.2018
BD Radouňka čp. 149 - oprava dvou přístaveb garáží s terasami 09.05.2018
Geodetické práce, KPÚ pro Plzeňský kraj 2018 - 2020/2 09.05.2018
Objednávka č. 563-2018-504101 Sezónní údržba pozemků 2018 09.05.2018
Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov - technický dozor stavebníka II. 09.05.2018
Rámcová dohoda: Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2018 - 07/2020 09.05.2018
Realizace společných zařízení v k.ú. Krasíkov 09.05.2018
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Vřesina u Opavy 09.05.2018
Ubytování, stravování, pronájem sportovišť a další služby spojené se zajištěním Sportovních her SPÚ v roce 2018 07.05.2018
Projektová dokumentace Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě 05.05.2018