Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lubojaty 22.07.2020
Smlouva o dílo - KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy 22.07.2020
Smlouva o dílo - Odstranění dřevěných skladů a oprava zastřešení zděného skladu Radouňka čp. 2 22.07.2020
Smlouva o dílo - Výstavba polní cesty C1 v k.ú. Ostrý Kámen 22.07.2020
SOD 15/2020/504203 (Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC 1a v k.ú. Kavrlík s vyřešením odvedení povrchových vod mimo komunikace v zastavěné části obce) 22.07.2020
Příkazní smlouva - technický dozor investora a koordinátor BOZP staveb PC23 Hvožďany, PS12 Klečaty, PV11,PH3 Stok. Lhota, SU6, 7, 9 Meziříčí 21.07.2020
Smlouva o dílo Komplexní pozemková úprava Odunec 21.07.2020
Smlouva o dílo - výkon autorského dozoru pro společná opatření v k.ú. Rytířov 21.07.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2020 21.07.2020
Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení staveb k.ú. Rytířov 21.07.2020
Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic 21.07.2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava Sviny a Kundratice u Svinů 20.07.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dívčí Hrad 20.07.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sádek u Dívčího Hradu 20.07.2020
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP na stavbě "Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě" 20.07.2020
Příkazní smlouva - TDS - Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394 20.07.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny 20.07.2020
Smlouva o dílo na stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané 20.07.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže 20.07.2020
TDS na stavbě polní cesty P5 v k.ú. Vážany u Vyškova 20.07.2020