Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD - KoPÚ Chorušice s částí k. ú. Mělnické Vtelno a Zahájí u Chorušic 18.07.2019
SoD Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Deblín 18.07.2019
Vypracování projektové dokumentace malé vodní nádrže včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky 18.07.2019
Vypracování projektové dokumentace vč. provedení GTP pro stavbu Obecní rybník Ježená 18.07.2019
SoD-Rekonstrukce sociálních zařízení ve 4. a 5. NP pobočky Břeclav II 17.07.2019
Smlouva o dílo - Autorský dozor Rybník Stoklasná Lhota 16.07.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby na realizaci Opravy jímky u rodinného domu čp. 26 v k.ú. Malá Morávka 16.07.2019
Smlouva o dílo - realizace mokřadu v k.ú. Bynovec 16.07.2019
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 Lubenec - Bošov 16.07.2019
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB AKTUALIZACE A ROZVOJ APLIKACE SPZ 16.07.2019
Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a a C14 15.07.2019
Příkazní smlouva - TDS - Polní cesta S8 v Hrošce 15.07.2019
Smlouva o dílo na provedení AD projektanta - Oprava hráze rybníku Bohušov 15.07.2019
Smlouva o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov 15.07.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu „Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice“ 12.07.2019
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka pro stavbu „Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice“ 12.07.2019
Smlouva o dílo - Autorský dozor komunikace 18,19,20,22 v k.ú. Skalice nad Lužnicí 12.07.2019
Smlouva o dílo - Odvodnění části komunikace v k.ú. Hlubočky parc.č. 2750/3 12.07.2019
Smlouva o dílo - PD na „Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“ 12.07.2019
Objednávka - Oprava silové elektroinstalace 11.07.2019