Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků - Stavební úpravy bytu, Tetínská 290/2, Praha 5 - Radlice 18.04.2019
Dohoda o vypořání závazků ke smlouvě o dílo - Výstavba plotu na svahu na p.č. 704 v k.ú. Konice 18.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Rychnov nad Kněžnou na období 2019-2020 18.04.2019
Smlouva o dílo - Provedení péče o porost v katastrálním území Paseka u Šternberka 18.04.2019
Smlouva o dílo_Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N 18.04.2019
SOD - Vytyčení hranic pozemků - okres Náchod 2019 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Holice" 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Realizace ochranného zatravnění v k.ú. Vícov 17.04.2019
Dohoda o vypořádání zavázků ke smlouvě o dílo - Revitalizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k. ú. Bílý Potok 17.04.2019
Opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů: Smlouva o poskytování služeb - Vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. Původní uveřejnění: 17. 4. 2019 17.04.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na výkon TDS - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu 17.04.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo k VZ: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Smlouva o dílo - Výkon AD ke stavbě Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Smlouva o dílo - Vypracování PD na Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019