Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - přidělení zaměstnanců (nástup květen 2018) 05.04.2018
Část 1 - Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese České Budějovice 04.04.2018
Kácení a ořez stromů v Královéhradeckém kraji 2018-2020 04.04.2018
Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín - Stavební dozor a Koordinátor BOZP 04.04.2018
Část 1: Studie odtokových poměrů Vodranty 03.04.2018
Část 2: PD - Polní cesty H2 v k.ú. Lomec a C13 v k.ú. Korotice 03.04.2018
Část 3: PD - Poldr Cihelna v k.ú. Močovice 03.04.2018
Část 5: PD - Vodohospodářská opatření Újezdec 03.04.2018
Dokumentace plánu společných zařízení – ochranné nádrže Vidovka a Kouty v k.ú. Želechovice 03.04.2018
Objednávka Kontrola Kanál K-H 04/2018 03.04.2018
Protierozní prvky v k.ú. Dubenec 03.04.2018
Studie odtokových poměrů Spůle 03.04.2018
Část 2: Studie odtokových poměrů Kralice 29.03.2018
Část 4: Studie odtokových poměrů Drobovice 29.03.2018
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Částkov HPC2 29.03.2018
Objednávka Kontrola BBV 8. a 9. stavba a P-L 1. stavba 04/2018 29.03.2018
Technický dozor investora pro stavbu: Realizace polní cesty Ph2 k.ú. Žákovice 29.03.2018
Výkon autorského dozoru při realizaci biocentra LBC1 v k.ú. Kroužek 29.03.2018
KoPÚ Skryje nad Berounkou 28.03.2018
Nákup archivačních regálů, KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočka DOmažlice 2018 28.03.2018