Smlouva: Rámcová dohoda č. 371-2021-529101 na zpracování znaleckých posudků pro SPÚ v rámci KPÚ pro Karlovarský kraj - Znalecké posudky pro ocenění staveb

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15184
Evidenční číslo: 371-2021-529101
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 439 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 531 190,00
Zadávací řízení: Znalecké posudky KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2021 a 2022: Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb - korekce

Název (předmět)

Rámcová dohoda č. 371-2021-529101 na zpracování znaleckých posudků pro SPÚ v rámci KPÚ pro Karlovarský kraj - Znalecké posudky pro ocenění staveb

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Vyhotovení znaleckých posudků na roky 2021 a 2022, pro naplnění potřeb dle platných znění zákonů č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ocenění majetku stanovení výše nájemného, náhrady škod a majetkové újmy.

Upozornění:
Tato VZMR, dělená na části byla zahájena na URL odkazu:
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32676.html
Část 1 - Znalecké posudky pro ocenění pozemků a věcných břemen - plnění probíhá pod výše uvedeným odkazem.

Část 2 - Znalecké posudky pro ocenění staveb, z důvodu zjištěné administrativní chyby, při přípravě podpisu rámcové dohody a vzhledem k tomu, že VZMR je v původní zakázce pro obě části již ve stavu "Zadáno", není možné tento stav upravit, aniž by nedošlo ke smazání již uzavřené rámcové dohody pro část 1. Proto byla zvolena varianta opravy zadání pro část 2 "korekcí" původní zakázky na odkazu https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32706.html

Jedná se o pokračování prvotní VZMR se stejným předmětem plnění. Veškeré doklady před zadáním veřejné zakázky jsou uloženy v původní VZMR.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy