Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace HPC 5 - úsek 3A, 3B v k.ú. Bohuslavice u Hlučína" 06.08.2020
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace HPC 5 - úsek 3A, 3B v k.ú. Bohuslavice u Hlučína" 06.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Besednice 06.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dlouhá 06.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasečná 06.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pestřice 06.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žulová 06.08.2020
Smlouva o dílo Polní cesta Cehnice - Mladějovice 06.08.2020
Smlouva o dílo: Vytyčení po KoPÚ v okrese Písek v roce 2020 06.08.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polešovice 05.08.2020
Příkazní smlouva k BOZP u stavby Realizace společných zařízení Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec 05.08.2020
Příkazní smlouva k TDS u stavby Realizace společných zařízení Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec 05.08.2020
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís - koordinátor BOZP 05.08.2020
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís - technický dozor 05.08.2020
Smlouva o dílo č. 645-2020-504201 Stavba polních cest C15, C16 a vodní nádrže VN100 v k.ú. Vlčice u Blovic 05.08.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Semechnice 05.08.2020
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís 05.08.2020
Smlouva o dílo na vypracování PD - Část 3: R 191 - Větrolamy v k.ú. Lužec nad Cidlinou 05.08.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbě HOZ "Údržba HOZ Piletice" 05.08.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Němčice" 05.08.2020