Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov 29.08.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2019/II.) 29.08.2019
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení "Obnova stávajícího vodního díla - Rybník pod lesem" v k. ú. Malměřice 29.08.2019
SoD - Vytyčování pozemků po KoPÚ pro Pobočku Brno 2019 29.08.2019
Zajištění technického dozoru staveníka u výstavby polní cesty C1 v k. ú. Naloučany 29.08.2019
Zpracování DKM včetně SPI, podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN, aktualizace návrhu KoPÚ a přílohy k druhému rozhodnutí v rámci KoPÚ v k.ú. Praskolesy 29.08.2019
Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 29.8.2019 - Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř - III. etapa 28.08.2019
Smlouva o dílo č. 663-2019-529101 - Realizace polní cesty VPC 5 k.ú. Radyně 28.08.2019
SoD - KoPÚ Vodranty 28.08.2019
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (HPC 2), Omlenice (VPC 11) a Záhorkovice (C 3) 27.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (HPC 2), Omlenice (VPC 11) a Záhorkovice (C 3) 27.08.2019
Smlouva o dílo č. 15-2019-504203 - Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice/2 27.08.2019
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ - TISKÁRNA NA ŠTÍTKY 27.08.2019
SoD - KoPÚ Chmelná u Vlašimi 27.08.2019
SoD - KoPÚ Lbosín 27.08.2019
SoD - KoPÚ Struhařov u Benešova 27.08.2019
Zajištění úklidu na pobočce Kolín 27.08.2019
Objednávka - Pořízení 11 ks kancelářských židlí pro KPÚ pro MSK 26.08.2019
Polní cesta C20 v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka 26.08.2019
Příkazní smlouva č. 16/2019/504203 - TDS nad výstavbou – rekonstrukcí polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice/2 26.08.2019