Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka tisku nástěnných kalendářů 11.11.2020
Objednávka tisku stolních kalendářů SPÚ pro rok 2021 11.11.2020
Příkazní smlouva 30/2020/504203 (TDS nad realizací VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně) 11.11.2020
Smlouva o dílo - Odvoz a likvidace skládky - Měcholupy u Žatce KN p. p. 1530 11.11.2020
ORN Lichnov II - projektová dokumentace sanace průsaků 10.11.2020
Příkazní smlouva "Koordinátor BOZP - Stavba PPO nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice" (pobočka Hodonín) 10.11.2020
Příkazní smlouva "Technický dozor stavebníka - Stavba PPO nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice" (pobočka Hodonín) 10.11.2020
Smlouva o dílo "Autorský dozor - Stavba PPO nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice" (pobočka Hodonín) 10.11.2020
SOD 27/2020/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny) 10.11.2020
SOD 29/2020/504203 (Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně) 10.11.2020
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště 09.11.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace PSZ v k. ú. Dolní Dvořiště 09.11.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třebnouševes" 09.11.2020
Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje systému ASPU SPÚ pro období 2021-2022 09.11.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 8/20 06.11.2020
SoD - Výsadba protierozních mezí ZM4, ZM7 v k.ú. Čechyně 06.11.2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20145E 05.11.2020
Objednávka - Výmalba 4. NP - administrativní budova SPÚ v Jihlavě 05.11.2020
SoD Autorský dozor projektanta SZ v k. ú. Doubravice nad Svitavou, Holešín, Kuničky (dodatek 1/2020) 05.11.2020
SOD 24/2020/504203 (KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů) 05.11.2020