Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - TDS Polní cesty a PEO Krajníčko opakované uveřejnění z důvodu předchozí nesprávné anonimizace, původní uveřejnění bylo 10.6.2019 06.06.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brniště, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018 05.06.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 724-2018-541101 na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Grunov, původní smlouva uzavřena a zveřejněna 15.6.2018 05.06.2019
Rámcová dohoda - Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji 05.06.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Malý Malahov 05.06.2019
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na VHO opatření v k.ú. Bynovec 05.06.2019
Smlouva o dílo - provedení autorského dozoru projektanta při realizaci stavby VHO opatření v k.ú. Bynovec 05.06.2019
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Hvožďany 04.06.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2019 04.06.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě na vypracování návrhu KoPÚ Ruda. 03.06.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov, k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 03.06.2019
RD na Znalecké posudky - Část A - ocenění pozemků 03.06.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice 03.06.2019
Zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro malou vodní nádrž VN4 v k.ú. Heroltice u Jihlavy 03.06.2019
Akceptovaná objednávka na vyhotovení odborného posudku stavby "Ochranná retenční nádrž Lichnov II" 31.05.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice 31.05.2019
Smlouva o dílo o provedení oprav staveb HOZ Údržba HOZ Pokřikov - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 3.6.2019 31.05.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Střední Morava - sečení 31.05.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ "HMZ Loděnice B" 31.05.2019
Kupní smlouva na dodávku mobilních telefonů 29.05.2019