Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice 20.10.2020
SOD - Zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ Svinná u Brocné 20.10.2020
Vyhotovení projektové dokumentace polní cesty C4 v k.ú. Chrášťany u Českého Brodu s příkopem a zasakovacím pásem na zajištění odtokové vody a založením samostatného liniového prvku zeleně KZ -7. 20.10.2020
Zápis o zhotovení díla č.39/2020-znovu zveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 9.11.2020 20.10.2020
Objednávka č. 14/2020-504202, Kácení stromů na parcele KN p. č. 74/7 v k. ú. Holýšovo - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 20.10.2020 19.10.2020
Smlouva na poskytování služeb -Vzdělávací akce - Správní řád, Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé 19.10.2020
Smlouva o dílo na AD - Oprava náhonu Mlýnka v Odrách 19.10.2020
Smlouva o dílo na PD - Oprava náhonu Mlýnka v Odrách 19.10.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Úžice 19.10.2020
Smlouva o dílo - Stavba vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice 19.10.2020
Smlouva o dílo - Pilotní ověření metodologie výběru vhodných profilů MVN s ohledem na zadání pozemkových úprav 16.10.2020
Rámcová dohoda - Poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - Pobočka Mladá Boleslav 2020 - 2022 15.10.2020
smlouva na výsadbu a zajištění zeleně k VZ "Stavba protipovodňové nádrže N1 v k.ú. Sudoměřice" 15.10.2020
Smlouva o dílo Stavba polní cesty C11 v k.ú. Labuty – rekonstrukce komunikace k družstvu (pobočka Hodonín) 15.10.2020
Smlouvy o dílo číslo 1083-2020-505205 - Polní cesta C 5 - KoPÚ Zvěřenice 15.10.2020
Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice 15.10.2020
Smlouva o dílo č. 954-2020-529101 na vypracování PD vodohospodářských opatření v PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP 14.10.2020
Smlouva o dílo č. 955-2020-529101 na zajištění AD při realizaci staveb výstavba MVN 14 a 19 a PC 9 a 9a Krásná u Kraslic 14.10.2020
Smlouva o dílo - Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2) 14.10.2020
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Puklice 13.10.2020