Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo číslo 496-2022-505205 - Projektová dokumentace – vodohospodářská opatření KoPÚ Netolice, KoPÚ Volovice a KoPÚ Malovice u Netolic 20.06.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čížkrajice 20.06.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů 20.06.2022
Smlouva o dílo na Vytyčování po KoPÚ 2022 - Pobočka Havlíčkův Brod 20.06.2022
SoD č. 13/2022-504202, Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně trvalé stabilizace po KoPÚ 20.06.2022
SoD - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa 20.06.2022
Smlouva o dílo č. 456-2022-529101 na Provedení předběžného geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová 17.06.2022
Dodatek č. 1 - BOZP pro stavbu „Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ 16.06.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky 16.06.2022
Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací - PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky 16.06.2022
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNS 2017 - 60. KOLO – MONITORY PRO SPÚ 16.06.2022
IGP pro PSZ KoPU Novičí 15.06.2022
Objednávka k Posouzení projektů SPÚ zařazených do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH). 15.06.2022
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Kostelany nad Moravou 15.06.2022
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách v okrese Vsetín 2022 - 2024 15.06.2022
Rámcová dohoda - Zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí - VII. 15.06.2022
Smlouva o dílo číslo 481-2022-505205 - Projektová dokumentace – Společná zařízení KoPÚ Netolice, KoPÚ Volovice a KoPÚ Němčice u Netolic 15.06.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru při realizaci výsadby zeleně k.ú. Blankartice a k.ú. Verneřice 15.06.2022
Smlouva o dílo - projektová dokumentace na výsadbu zeleně v k.ú. Blankartice a k.ú. Veneřice 15.06.2022
Smlouva o dílo - Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Starkoč 15.06.2022