Smlouva: Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Mělník 2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17509
Evidenční číslo: 904-2022-537207
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 323 360,00
Cena v Kč vč. DPH: 391 265,60
Zadávací řízení: Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Mělník 2022

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Mělník 2022

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vytyčení vlastnických hranic pozemků včetně stabilizace po ukončených pozemkových úpravách v k.ú. Nedomice a Všetaty ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky zeměměřických činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a platnému znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy