Smlouva: SOD 23/2022/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17521
Evidenční číslo: 23/2022/504203
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 66 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 80 707,00
Zadávací řízení: Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště, včetně výkonu AD/2

Název (předmět)

SOD 23/2022/504203 (Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Zajištění vypracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby příkopů PŘ 1 a PŘ 2 a propustků P 28 a P 29 v k.ú. Městiště ve stupni pro společné povolení a provádění stavby v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy