Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva: TDS pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)“ 28.06.2022
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při realizaci polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře 27.06.2022
Příkazní smlouva TDS na stavbu: Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka 27.06.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka při realizaci polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře 27.06.2022
Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim 27.06.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko" 27.06.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Olomouc a Šumperk" 27.06.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pardubicko - část 1" 27.06.2022
Smlouva o dílo: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část) 27.06.2022
Smlouva o dílo Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka 24.06.2022
Objednávka - Poskytování kvalifikované služby vzdáleného pečetění a ověřování podpisů 23.06.2022
Smlouva o dílo - Provedení autorského dozoru projektanta - Rekonstrukce polní cest HC1a a HC1b v k.ú. Dolní Pertoltice 23.06.2022
Smlouva o dílo - Zpracování PD a GTP pro rekonstrukci polních cest HC1a a HC1b v k.ú. Dolní Pertoltice 23.06.2022
SOD 14/2022/504203 (Zpracování geotechnického průzkumu v rámci JPÚ v k.ú. Luby) 23.06.2022
Dohoda o vypořádání závazků - Archeologický průzkum - Meziříčí, Klečaty, Stoklasná Lhota, Hvožďany 22.06.2022
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 22.06.2022
TDS "Vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce a Zákopa, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště" 22.06.2022
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - realizace RN VN1 v k. ú. Malčice 21.06.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - realizace RN VN1 v k. ú. Malčice 21.06.2022
Kupní smlouva na dodávku služebních vozidel - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 23. 6. 2022 20.06.2022