Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva: TDS pro stavbu „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“ 08.07.2022
Rámcová dohoda na vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023 -opakované uveřejnění z důvodů anonymizace - původní uveřejnění 8.7.2022 08.07.2022
SoD na PD pro rekonstrukci SZ KoPÚ Vlčice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9 08.07.2022
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC C11 s IP 3a a 3b v k. ú. Březí nad Oslavou 07.07.2022
Objednávka - nákup kancelářských židlí pro SPÚ - KPÚ pro Královéhradecký kraj 01.07.2022
Objednávka Oznámení záměru „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. 01.07.2022
Smlouva o dílo č. 1-2022-529100 na opravu vodárny Salajna 01.07.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov 01.07.2022
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - LBC 423, LBK 745 s propojovací polní cestou C2 v k. ú. Stehelčeves 01.07.2022
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Nákří 01.07.2022
SOD 15/2022/504203 (PD - vodní nádrž VN 5 a polní cesta HC 1 v k.ú. Milence) 01.07.2022
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb 30.06.2022
PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany 29.06.2022
Rámcová dohoda na poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2022-2025 29.06.2022
Smlouva o dílo na vypracování prováděcí PD - VN1 v k.ú. Olešenka 29.06.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Oprava účelové komunikace na p. č. 846 v k. ú. Mnichov pod Pradědem 29.06.2022
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka 29.06.2022
Objednávka k rámcové dohodě - kácení, prořez stromů v k. ú. Volyně 28.06.2022
Příkazní smlouva: BOZP pro stavbu "Realizace SZ Košatka n. O. - PC C5 (2. část)" 28.06.2022
Příkazní smlouva - TDS k rekonstrukci polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka 28.06.2022