Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17501
Evidenční číslo: 922-2022-505202
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 389 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 681 537,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodeč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 249 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 139 ha. Mimo obvod zůstávají pouze větší lesní komplexy a část intravilánu. Návrh bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy