Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0017 (v souvislosti s realizací VHO v k.ú. Měčín) 31.08.2021
Smlouvy o dílo - Zpracování PD pro stavbu Realizace PSZ v k.ú. Horní Libina 31.08.2021
VZMR - Překládka sítě elektronických komunikací - Ostrý Kámen (opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 31.8.2021) 31.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec 30.08.2021
Příkazní smlouva - BOZP pro stavbu vodních nádrží VN1, VN4 a polní cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu 30.08.2021
Příkazní smlouva - TDS pro výstavbu vodních nádrží VN1, VN4 a polní cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu 30.08.2021
Smlouva o dílo Jednoduché pozemkové úpravy Skály 30.08.2021
Smlouva o dílo na vyhotovení lesního hospodářského plánu – Středočeský kraj a Hl. město Praha, Jihočeský a Plzeňský kraj 30.08.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Třebechovice III." 30.08.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí 30.08.2021
Smlouva o poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných časových razítek 30.08.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice 30.08.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Honice 30.08.2021
Vytyčení JPU Dolní Heřmanice v k.ú. Dolní Heřmanice 30.08.2021
Vytyčování pozemků 2021 - Blansko 30.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky 27.08.2021
Smlouva o dílo Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz 27.08.2021
Smlouva o dílo Stavba polních cest C1B, C18 a C19 v k.ú. Kámen u Pacova 27.08.2021
Smlouva o dílo Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách v okrese Vsetín v roce 2021 27.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem 26.08.2021