Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17502
Evidenční číslo: 919-2022-505202
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 262 225,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 367 292,25
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 2 052 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 2 040 ha, přičemž 1 760 ha jsou lesní porosty. Mimo obvod zůstává pouze intravilán. Návrh bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy