Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 5/21 11.05.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesty VPC9 Holedeč a VPC2 Stránky (Opakované uveřejnění - původní uveřejnění dne 11.05.2021) 11.05.2021
Smlouva o dílo Realizace polní cesty Slaviboř – Na Skalkách 11.05.2021
Objednávka - Zajištění služby Alza NEO - 5 mobilních telefonů IPhone 10.05.2021
Příkazní smlouva - BOZP Polní cesty Krajníčko C1, C8 a C11 10.05.2021
Příkazní smlouva - TDI a koordinátor BOZP při realizaci polních cest C3, C6, C11 a C36 Čenkov u Malšic, a HC1-A a HC5 Zvěrotice 10.05.2021
Příkazní smlouva - TDS Polní cesty Krajníčko C1, C8 a C11 10.05.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Projekty pro realizaci spol. zař. - okres Náchod 2021 10.05.2021
Smlouva o dílo - Projekty pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2021 10.05.2021
Smlouva o dílo - Realizace polních cest Roveň u Rychnova nad Kněžnou 10.05.2021
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest v k.ú. Senomaty, Hostokryje - C10 a C44 10.05.2021
SoD - KoPÚ Jesenice u Rakovníka 10.05.2021
SoD - KoPÚ Krty s rekonstrukcí přídělů 10.05.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice" 10.05.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ 10.05.2021
Dílčí objednávka č. 7 Pastuchovice k Rámcové dohodě č. 95-2021-504101 07.05.2021
Objednávka - Dodávka a výměna teplovodních kotlů 07.05.2021
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP při stavbě: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka 07.05.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na polní cesty v k.ú. Roučkovice 07.05.2021
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Roučkovice 07.05.2021