Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 9 - - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 25.07.2022
Objednávka na vyhotovení GP - Bruntálsko 25.07.2022
Smlouva o dílo - Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice 25.07.2022
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Polní cesty Truskovice 25.07.2022
Technický dozor stavební při akci "Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína" 25.07.2022
Objednávka č.j. SPU 259853/2022 na opravu vodovodního řadu Tuřany 22.07.2022
PD Protipovodňová ochrana obce Dyjákovičky 22.07.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Chorušice 21.07.2022
Smlouva o dílo Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Hýsly (pobočka Hodonín) 21.07.2022
SOD 17/2022/504203 (KoPÚ v k.ú. Bíluky) 21.07.2022
Příkazní smlouva na poskytování odborných výkonů charakteru komplexních stavebně technických služeb 20.07.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC C2 k.ú. Vlčice u Javorníka 20.07.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k. ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3 20.07.2022
Smlouva na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Správní řízení, Správní řád, Občanský zákoník" 20.07.2022
Smlouva o dílo - PD na "Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16, část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic" 20.07.2022
Smlouva o dílo - Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany 20.07.2022
Smlouva o dílo - Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4 20.07.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Předlánce 20.07.2022
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany 20.07.2022
Autorský dozor na stavbu VP2-rybník "Na Ždíkově" a polní cesty NCH1 v k.ú. Obděnice. 19.07.2022