Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo č. 1020-2020-529101 - Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně 20.04.2021
Smlouva o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov 20.04.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy" 20.04.2021
Příkazní smlouva TDS pro rekonstrukci rybníku a části cesty v k.ú. Dřevěnice 19.04.2021
Rámcová dohoda na zajištění dodávky spotřebního materiálu 19.04.2021
Realizace společných zařízení v k.ú. Lukavice v Čechách - polní cesty 19.04.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec 19.04.2021
Smlouva o dílo - Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec 19.04.2021
Smlouva o dílo Polní cesta C1 v k.ú. Bezděkov u Libice n. Doubravou (km 0,000-0,731) 19.04.2021
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru při stavbě polních cest HC10 a HC12 v k.ú. Víchovská Lhota 19.04.2021
Smlouva o dílo: Zajištění AD polních cest C3, C8, C14, C16 a propustku P1 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu 19.04.2021
Smlouva o dílo: Zpracování PD polních cest C3, C8, C14, C16 a propustku P1 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu 19.04.2021
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace vč. GTP polních cest HC10 a HC12 v k.ú. Víchovská Lhota 19.04.2021
Technický dozor stavebníka Kunvald 19.04.2021
Technický dozor stavebníka Lukavice 19.04.2021
BOZP na stavbě poldru Pol1 s polní cestou C7 v k.ú. Hostěrádky 16.04.2021
Objednávka - Digitalizace oběhových krycích listů přes PowerApps 16.04.2021
Smlouva o dílo č. 4/2021/504203 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice 16.04.2021
Smlouva o dílo - Polní cesta RCV1 Vahlovice 16.04.2021
Smlouva o dílo - Realizace stavby PC C3 v k.ú. Horní Libina 16.04.2021