Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Karlovarský kraj 11.11.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Plzeňský kraj 11.11.2021
Úklidové služby pobočka Žďár n.S. 2022 11.11.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 8/21 10.11.2021
Smlouva o dílo č. 7-2021-529100 na demontáž střechy Ovčího dvora 10.11.2021
Objednávka Aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice 09.11.2021
Objednávka: Dopracování řídících metodických postupů ve vazbě na strategické, projektové a procesní řízení SPÚ 09.11.2021
Objednávka osvětlení 09.11.2021
Rámcová dohoda - Objednávka č. 42 - kácení dřevin v k.ú. Jívka 09.11.2021
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložk distribučního zařízení ČEZ v k.ú. Banín (opakované uveřejnění - ochrana os. údajů) 09.11.2021
Kácení dřevin, obvodová a lokální redukce větvoví - objednávka 08.11.2021
Objednávka kancelářských židlí 08.11.2021
Objednávka - Vyhodnocení vlivu aplikace Klimatické studie na erozní a odtokové poměry, původní uveřejnění 8.11.2021, Anonymizace. 08.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Dolní Orlice 08.11.2021
Hodnocení záměru dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. - „Stabilizace strží, k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“ 07.11.2021
Objednávka č. 10, kácení 11 ks suchých jasanů, Benešov 07.11.2021
Smlouva o dílo 54/2021-504202 - Vodní nádrž VN 5 v k. ú. Neuměř 05.11.2021
Smlouva o dílo 55/2021-504202 - Polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř 05.11.2021
Prováděcí smlouva č. 2021 - 128 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft 04.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi 04.11.2021