Smlouva: Smlouva o dílo - Autorský dozor - Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17492
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 69 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 83 490,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Autorský dozor - Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Zajištění autorského dozoru projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací „Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice“. Jedná se o realizaci financovanou z dotace Národní plán obnovy (NPO).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy