Smlouva: Smlouva o dílo - Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17515
Evidenční číslo: SPU 345586/2022
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 168 667,16
Cena v Kč vč. DPH: 204 087,26
Zadávací řízení: Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice (2)

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Provedení zúžení účelové komunikace v místě propustku v havarijním stavu nad Štědrým potokem v obci Lupenice na p.p.č. 3063 v katastrálním území Lupenice podle projektové dokumentace „Lupenice – silniční propustek na p.p.č. 3063 v katastrálním území Lupenice“ zpracované společností S-pro servis s.r.o. a podle stanovení přechodné úpravy dopravního značení a dopravního zařízení stanovené Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního prostření pod č.j. MURK-OVŽP/14508/22-2898/Hol ze dne 12.5.2022.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy