Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Realizace HPC 5 - úsek 3A, 3B Bohuslavice u Hlučína 27.08.2020
Smlouva o dílo Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou 27.08.2020
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Pelhřimov – rok 2020 27.08.2020
Koordinátor BOZP na stavbě společných zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic 26.08.2020
Smlouva č. 847-2020-504101, Oprava vodovodu Slatina /2 26.08.2020
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Vypracování PD (včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a zajištění AD při stavbě cesty HPC1a, včetně IP4 v k.ú. Nedaříž"" 26.08.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Pod Horami a HOZ O3 1.úsek" 26.08.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Holicko, Část 2 - Údržba HOZ Litětiny" 26.08.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Holicko, Část 3 - Údržba HOZ Vysoká u Holic" 26.08.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Krumsín O1 26.08.2020
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace (včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu) při stavbě cesty HPC1a, včetně IP4 v k.ú. Nedaříž 26.08.2020
Smlouva o dílo - Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice 26.08.2020
SoD č. 13/2020-504202, KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna 26.08.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vacenovice u Kyjova 25.08.2020
Objednávka zpracování vzdělávacího video o Státním pozemkovém úřadu včetně udělení výhradní licence 25.08.2020
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14" 25.08.2020
Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14" 25.08.2020
Smlouva o dílo - Odstranění štěrku, pročištění potrubí a osazení mříže na stavbě v k. ú. Krakořice 25.08.2020
Smlouva o dílo - provedení AD: Vypracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru a všech dalších průzkumů (GTP) pro stavbu HPC1 v k.ú. Veselá u Semil 25.08.2020
Smlouva o dílo - vypracování PD: Vypracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru a všech dalších průzkumů (GTP) pro stavbu HPC1 v k.ú. Veselá u Semil 25.08.2020