Smlouva: Příkazní smlouva: TDS – Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17534
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 184 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 222 640,00
Zadávací řízení: TDS a koordinátor BOZP – Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Název (předmět)

Příkazní smlouva: TDS – Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu: „Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val“.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy