Smlouva: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Oldřišov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17540
Evidenční číslo: 839-2022-571205
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 129 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 156 090,00

Název (předmět)

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Oldřišov

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Geotechnický průzkum (dále jen GTP) bude prováděn na vybraných lokalitách výše uvedeného katastrálního území, kde vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Oldřišov.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy