Smlouva: Smlouva o provedení udržovacích prací a oprav na stavbě HOZ "Údržba HOZ Fleky"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20359
Evidenční číslo: SPU 346726/2023
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 91 901,17
Cena v Kč vč. DPH: 111 200,42
Zadávací řízení: Údržba HOZ Fleky

Název (předmět)

Smlouva o provedení udržovacích prací a oprav na stavbě HOZ "Údržba HOZ Fleky"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Fleky, obec Chudenín, ORP Domažlice, povodí Vltavy – opravy 3 ks šachet na objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,310 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy