Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20360
Evidenční číslo: 1069-2023-523206
Datum uzavření smlouvy: 15.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 177 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 264 896,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Práče včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů („Katastrální vyhláška“) a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy