Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o provádění úklidu - Úklid v sídle KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2023 30.12.2022
Dílčí pojistná smlouva č.: 465035/2022 k Rámcové dohodě č. 1912-2022-11142 - Skupinová pojistná smlouva ALLIANZ FLOTILA 21.12.2022
IGP KoPÚ Jestřabí nad Vláří 21.12.2022
Smlouva o dílo: Poldr Cihelna v k.ú. Močovice - propojení přeložky ČEZ 21.12.2022
Objednávka opravy klimatizační jednotky pro A004 výměnou 20.12.2022
Příkazní smlouva - technický dozor stavby a koordinátor BOZP při realizaci Polních cest C24, C48 a C69 v k.ú. Božejovice 19.12.2022
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci VHO v k.ú. Božejovice, Chotčiny, Košín a Meziříčí 19.12.2022
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Plinkout II 19.12.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování 19.12.2022
Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. 501-2022-504101_#/0 16.12.2022
Objednávka - Dokup licencí Adobe Acrobat Professional 16.12.2022
Rámcová dohoda na služby Rozbory sedimentů a půdy 16.12.2022
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2022 – 2024, Znalecké posudky na ocenění pozemků, věcných břemen, nájemného, škod a jiných práv 15.12.2022
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků v rozsahu činností Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 2022 – 2024, Znalecké posudky na ocenění staveb a rybníků 15.12.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor při realizaci Sanace erozní strže v k.ú. Košín 15.12.2022
Smlouva o dílo na zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro KoPÚ Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Horní Černůtky a Sovětice, okr. HK 15.12.2022
Smlouva o nákupu ICT prostředků na základě veřejné zakázky DNS 2017 - 67. kolo - Servery pro SPÚ 15.12.2022
Smlouva o provádění úklidových služeb budovy Pobočka Svitavy, 2023 - 2024 15.12.2022
Zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2023 15.12.2022
Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. 543-2022-504101_#/0 14.12.2022