Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20364
Evidenční číslo: 1054-2023-525201
Datum uzavření smlouvy: 15.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 458 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 025 087,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumov

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumov

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Brumov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy