Smlouva: Smlouva o dílo "Analýza digitalizace vybraných agend Státního pozemkového úřadu pro poskytování autorizovaných služeb"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20377
Evidenční číslo: SPU 308533/2023
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 790 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 165 900,00
Zadávací řízení: Analýza digitalizace vybraných agend Státního pozemkového úřadu pro poskytování autorizovaných služeb

Název (předmět)

Smlouva o dílo "Analýza digitalizace vybraných agend Státního pozemkového úřadu pro poskytování autorizovaných služeb"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Vypracování analýzy “Návrh digitalizace vybraných procesů pro poskytování autorizovaných služeb klientů SPÚ na vybraných agendách úřadu”.
Cílem této analýzy je navrhnout ve vybraných agendách změnu procesních postupů (akcent na zjednodušení a digitalizaci) s dopadem na výkonnost (efektivitu) těchto agend. Dále ověřit legislativní, procesní, technické a technologické možnosti využití autorizovaných služeb pro zpracování požadavků klientů při jejich žádostech v těchto vybraných agendách, a to s využitím národního bodu pro identifikaci a autentizaci a služeb Identity Providera (kvalifikovaný správce dle zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci), tyto agendy budou navrženy tak, aby bylo možné využití resortní komponenty Ministerstva zemědělství pro elektronické podání.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy