Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Horní Pertoltice vč. příloh - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019) 06.05.2019
Příkazní smlouva: TDS na "Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše" 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okrese České Budějovice 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Český Krumlov a Prachatice 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Písek a Strakonice 06.05.2019
Smlopuva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Slatinky 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okrese České Budějovice 03.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Český Krumlov a Prachatice 03.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění rybníků na území Jihočeského kraje 03.05.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Červená a Stará Červená Voda 03.05.2019
TDI na stavbu "Polní cesta RCV 8 Horčápsko"- příkazní smlouva 03.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 30.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Písek a Strakonice 30.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění staveb na území Jihočeského kraje 30.04.2019
Smlouva o dílo na JPÚ v k. ú. Holasovice - Polská půda 30.04.2019
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Bošovice, opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno 2.5.2019 30.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Králová" 29.04.2019
Objednávka na VZ:Aktualizace telefonní ústředny a zajištění funkcí callcentra 29.04.2019
Příkazní smlouva - BOZP pro stavbu hlavní polní cestu C18a k.ú. Růžová 29.04.2019