Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD - Studie odtokových poměrů v k. ú. Břevenec a Šumvald 18.10.2021
Rámcová dohoda - Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Domažlice (2021-2023) 15.10.2021
Smlouva o dílo č. 1356-2021-504204 - Komplexní pozemková úprava v k.ú Telice 15.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Obora u Kaznějova 15.10.2021
Objednávka konferenčních prostor, ubytování a stravování - Workshop - OVHS 14.10.2021
Smlouva o dílo - Část 2: Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D35 Úlibice - Hořice a dálnice D35 Úlibice - obchvat vč. I/16 Úlibice - obchvat 14.10.2021
Smlouva o dílo č. 53/2021-504202 - Rekonstrukce polní cesty C 9 v k. ú. Drahotín 14.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Radkovice u Měčína - upřesnění přídělů 14.10.2021
Smlouva o dílo - KoPÚ v k. ú. Šlovice u Bukovce 14.10.2021
Smlouva o dílo KoPÚ v k.ú. Vrbice u Bezdružic 14.10.2021
Smlouva o dílo - MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí 14.10.2021
SOD-Výkon činností AD při realizaci protierozních a ekologických opatření v k.ú.Zaječí 14.10.2021
Kupní smlouva Obnova autoparku SPÚ pro rok 2021 - Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost 13.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice 13.10.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků v k.ú. Proruby, Otovice u Broumova a Dolsko 13.10.2021
Smlouva o poskytování služeb - Zajištění vzdělávání státních zaměstnanců: Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice 13.10.2021
Výměna oken v budově hájenky na KN parcele p. č. st. 79 v k. ú. Úboč 13.10.2021
Kupní smlouva - parcela KN 1118/8 v k.ú. Spáleniště #\fo 12.10.2021
Příkazní smlouva 23/2021/504203 (TDS nad výstavbou polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny) 12.10.2021
Rámcová dohoda - Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2021-2023) 12.10.2021