Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka Provozní řády na HZZ 07.02.2023
Smlouva o dílo na Zajištění prací spojených s poškozenou opěrnou zdí a venkovním osvětlením 07.02.2023
Geotechnický průzkum Těchonín 06.02.2023
Geotechnický průzkum Vlčkovice 06.02.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov - dopracování 06.02.2023
SoD - Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Kocléřov a KoPÚ Huntířov 03.02.2023
Objednávka opravy vjezdových vrat 01.02.2023
Objednávka vitrín 01.02.2023
Rámcová dohoda na zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí - VIII. 01.02.2023
Smlouva o dílo - Vytyčení po komplexních pozemkových úpravách v okrese České Budějovice 2023 – II. 01.02.2023
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení 2-6/2023 31.01.2023
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců 31.01.2023
Smlouva o provádění úklidových služeb - Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a Pobočka Hradec Králové (2023-2025) 31.01.2023
Objednávka výstavní plochy, registr. poplatek a další služby Veletrh Urbatech 2023 30.01.2023
Smlouva o poskytování služby na zajištění výroby razítek, vizitek a ostatní grafické služby 30.01.2023
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090012271 v k. ú. Lhánice 30.01.2023
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole - JPÚ Dobré Pole 27.01.2023
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole - PD v k.ú. Březí u Mikulova 27.01.2023
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole - PD v k.ú. Dobré Pole 27.01.2023
Smlouva o dílo - IGP Černětice, Račí 27.01.2023