Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Objednávka - Aktualizace PD - Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice 23.05.2019
Oprava kříže Víska u Jevíčka 23.05.2019
Příkazní smlouva k BOZP u stavby společných zařízení Hrochův Týnec 23.05.2019
Příkazní smlouva k TDS u stavby společných zařízení Hrochův Týnec 23.05.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Všeradov 23.05.2019
Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Březín 23.05.2019
Příkazní smlouva k obstarání záležitostí příkazce - Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, opravy a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ č. 371-2019-504101 22.05.2019
TDS - Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice 22.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků k SoD č. 1110-2017-541101 - Výkon autorského dozoru projektanta nad souladem stavby 3 účelových komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, původní zveřejnění SoD dne 20.9.2017 21.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků z SoD č. 1109-2017-541101 - Vypracování projekt. dokumentací pro realizaci účel. komunikací C1, C6 a C15 v k.ú. Nová Ves nad Pop., původní zveřejnění SoD dne 20.9.2017, oprava Dohody o vypoř. závazků z důvodu chybné anonymizace 21.05.2019
Objednávka - Vzdělávací akce - Formální úprava písemností a čeština v úřední praxi 21.05.2019
Objednávka - Vzdělávací akce „Master brain a Team spirit“ 21.05.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po pozemkových úpravách 2019/1 21.05.2019
Zajištění služeb pro workshop_ KPÚ pro Plzeňský kraj 21.05.2019
Smlouva o dílo-Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém 17.05.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 3 17.05.2019
Objednávka na Údržbu pozemků 2019 16.05.2019
Smlouva o dílo 352-2019-505205 - „Realizační projekt - Polní cesta C 5 a C 9 - KoPÚ Zvěřenice“ 16.05.2019
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě 16.05.2019
Dohoda o vypořádání závazku ze smlouvy o dílo Hlavní polní cesta HC8 k.ú. Police u Valašského Meziříčí 15.05.2019