Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Licence Adobe Acrobat Professional 08.12.2021
Objednávka - Prodloužení linek - na základě Rámcové dohody o poskytování datových služeb pro SPÚ 08.12.2021
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení 08.12.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba 08.12.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu závlahové soustavy Podivín-Lužice I 08.12.2021
SoD Překládka sítě elektronických komunikací CETIN a.s. v k. ú. Pravlov 08.12.2021
Objednávka č. 1572-2021-504101Dodávka nábytku na KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočky 2021 07.12.2021
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Tučapy 06.12.2021
Kupní smlouva na movité věci - osobní automobil 05.12.2021
Kupní smlouva na movité věci - osobní automobil, #\fo 05.12.2021
Objednávka - SW úprava aplikace Monitoring čerpání finančních prostředků PÚ – Vytvoření nového zdroje financování 03.12.2021
Technický dozor stavebníka při demolici objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště 03.12.2021
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy 02.12.2021
Rámcová dohoda - Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Jihočeský kraj a Pobočku České Budějovice 02.12.2021
Objednávka - Trvalá licence PiX4Dmapper 01.12.2021
Objednávka výstavní plochy, registrační poplatek - Silva Regina 2022, opakované zveřejnění z důvodu anonymizace, původně zveřejněno 16. 12. 2021 01.12.2021
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel Pobočky Opava, Ostrava (2023) 01.12.2021
Kupní smlouva na movité věci - osobní automobil 30.11.2021
Objednávka č. 11, kácení, Lahovice 30.11.2021
Objednávka č.7/2 úklid parcely č. 4073/1 v k.ú. Příbram 29.11.2021