Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov 26.08.2019
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty C20 v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka 26.08.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa 23.08.2019
Smlouva o dílo č. 642-2019-504101 - Odstranění čerpací stanice pohonných hmot Velenovy 23.08.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2019 – okresy PJ, PS, PM a RO - Pobočka Plzeň č. 2 23.08.2019
Polní cesta VC30 v k.ú. Skalice u Znojma - projektová dokumentace 22.08.2019
Příkazní smlouva na technický dozor stavebníka na stavbu "Polní cesty HC1, HC2 a HC3 v k.ú. Zadní Chlum" 22.08.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvíkovské Podhradí 22.08.2019
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice 22.08.2019
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy 22.08.2019
Smlouva o dílo - Studie odtokových poměrů k.ú. Protivín 22.08.2019
Objednávka realizace stěny k uzavření prostoru s uloženými dokumenty 21.08.2019
Příkazní smlouva činnost TDS pro výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC11 21.08.2019
Smlouva o dílo - Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1. a větrolam IP 4 v k. ú. Nové Kopisty 21.08.2019
Smlouva o dílo Rekonstrukce polní cesty VPC3 v k.ú. Březina u Hořepníku 21.08.2019
Smlouva o dílo - Technický dozor stavebníka - Česká Čermná PC č. 9 21.08.2019
SoD - KoPÚ Klipec 21.08.2019
Objednávka - Internet ústředí - na základě Rámcové dohody o poskytování datových služeb pro SPÚ 20.08.2019
Příkazní smlouva - TDS na HPC 1 R v k.ú. Řesanice 20.08.2019
Příkazní smlouva - TDS na NVPC 5 v k.ú. Krsy 20.08.2019