Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování služeb č. 2/2019/529100 - vývoz a likvidace kalů v roce 2019 až 2020 13.03.2019
Aktualizace PSZ k.ú. Němčičky u Hustopečí 12.03.2019
Dodatek č. 5 SOD na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Lhota u Luhačovic 12.03.2019
Objednávka - Vypracování dokumentace zjišťování průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov 12.03.2019
Opakované uveřejnění - Retenční nádrž a přístupová polní cesta VPC 20 v k. ú. Buštěhrad - chyběly přílohy - původní uveřejnění 16.3.2018 12.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř II. etapa 12.03.2019
Smouva o dílo - Vyhotovení podkladů pro zavedení JPÚ Skalice do katastru nemovitostí 12.03.2019
Vytyčení po pozemkových úpravách - objednávka č. 2 12.03.2019
Dodatek č. 3 k SOD - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Provodov včetně smlouvy a všech předchozích dodatků 11.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o poskytování služby: „Úklidové služby 2018“, opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů a doplnění chybějících příloh SOD. Původní zveřejnění bylo dne 25.1.2018. 11.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o poskytování služby: „Úklidové služby 2019“, opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů a doplnění chybějících příloh SOD. Původní zveřejnění bylo provedeno dne 4.1.2019. 11.03.2019
Smlouva o nákupu ICT prostředků - monitory, pc a notebooky 10.03.2019
Objednávka na kancelářské potřeby - znovu zveřejnění z důvodu anonymizace,oprava provedena modifikací 08.03.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb "sporná agenda" SA č. 03/19 08.03.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb "sporná agenda" SA č. 04/19. Opakované uveřejnění Příkazní smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 8.3.2019. 08.03.2019
Smlouva o dílo na PD na „Stavba vodních tůní T1 a T2 v k.ú. Bílov v Čechách“ 08.03.2019
Smlouva o dílo na PD na "Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček" 08.03.2019
Geotechnický průzkum pro PSZ KoPU Ostrov u Macochy 07.03.2019
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace - Záchranný archeologický výzkum při stavbách polních cest na Semilsku 06.03.2019
Odstranění nepovolené skládky na p.p.č. 341/1, 342, 343/1 a 343/2 v k.ú. Bílina 04.03.2019