Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva o nákupu ICT prostředků - Dodávka tabletů pro Státní pozemkový úřad 16.01.2020
Objednávka - Propojení docházkového systému se systémem OK System 16.01.2020
Objednávka - Zajištění systémové, technické a metodické podpory aplikace Pozem+ 16.01.2020
Smlouva o nákupu ICT prostředků Rack servery 16.01.2020
Opakované uveřejnění z důvodu anonymizace Smlouva o dílo "Intranet na platformě SharePoint" 15.01.2020
rámcová dohoda Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2020-2022 15.01.2020
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - vodní dílo na p.p.č 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV 15.01.2020
Smlouva o dílo - projektová dokumentace VN2, K19 a C-19 v k.ú. Veliš u Jičína 13.01.2020
Úklid budovy, Pobočka Svitavy, 2020 09.01.2020
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb 08.01.2020
Smlouva - Podpora aplikace ISU - Monitoring čerpání finančních prostředků pozemkových úprav - Opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 17.1.2020 08.01.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 1/20 07.01.2020
Příkazní smlouva_Správa, údržba a úklid ubytovny Hodkovičky 07.01.2020
Rámcová dohoda - Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2020 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, Část 1- Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2020 07.01.2020
Rámcová dohoda - Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2020 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, Část 2- Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2020 07.01.2020
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Trutnov na období 2019-2020 07.01.2020
Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ „B-B-V 1. stavba – rekonstrukce zvedacího zařízení závlahové ČS“ 07.01.2020
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Luboměř u Potštátu 06.01.2020
Smlouva o poskytování služby na zajištění výroby razítek, vizitek a ostatní grafické služby pro Státní pozemkový úřad 06.01.2020
Rámcová dohoda - Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2021 03.01.2020