Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Darkovičky 16.09.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic 16.09.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec 16.09.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Polní cesty Mačkov 16.09.2021
Smlouva o dílo: Projektová dokumentace - polní cesty v okrese Jičín 16.09.2021
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ/HZZ "Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko" 16.09.2021
Pořízení kancelářského nábytku Pobočka Litoměřice 2021 15.09.2021
Rámcová dohoda na Zpracování dokumentace vodního díla - Jihomoravský kraj 15.09.2021
Rámcová dohoda na Zpracování dokumentace vodního díla - Královéhradecký kraj 15.09.2021
Smlouva o dílo - aktualizace PD polních cest Květnice 15.09.2021
Smlouva o dílo - Podklady pro zavedení JPÚ Březnice do katastru nemovitostí 15.09.2021
SoD - KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou 15.09.2021
Zajištění terénních zkoušek na stavbě Polní cesty C1, C3, C7 a C21 v k.ú. Hřiště 15.09.2021
Smlouva o dílo - Autorský dozor při rekonstrukci polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice 14.09.2021
Smlouva o dílo č. 6/2021/529100 na opravu střechy Smrčího dvora 14.09.2021
Smlouva o dílo: Odstranění nánosů ze zátopy rybníka na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice, č. II 14.09.2021
Smlouva o dílo - Odstranění stavby sociálního zařízení Březno u Postoloprt (původní uveřejnění 14. 9. 2021) 14.09.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení pozemků po KoPÚ - Pobočka Mělník 2021 14.09.2021
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Spojil" 14.09.2021
Výsadba LBK 4/14 a LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky 14.09.2021