Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo č. 892-2021-529101 Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 27.07.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce 27.07.2021
Smlouva o dílo - Záchranný archeologický výzkum - polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře 27.07.2021
Technický dozor stavebníka stavby Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Malá Bystřice 27.07.2021
VZ - Alarmová sestava požárních hlásičů 27.07.2021
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka Klášterec 26.07.2021
Smlouva o dílo číslo 1003-2021-505205 - Projektová dokumentace – polní cesty KoPÚ Dvorec u Dubu, Kosmo a Žárovná 26.07.2021
Smlouva o dílo číslo 1004-2021-505205 - Autorský dozor – polní cesty KoPÚ Dvorec u Dubu, Kosmo a Žárovná 26.07.2021
Smlouva o dílo na provedení AD k VZ ,,Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě" 26.07.2021
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě 26.07.2021
SoD - Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň 26.07.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Petrovice" 23.07.2021
Smlouva o dílo - Realizace mokřadů v Pilníkově, opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně uveřejněno 23.07.2021 23.07.2021
Smlouva o dílo: Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II 23.07.2021
Smlouva o dílo: Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř 23.07.2021
Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany 23.07.2021
Objednávka Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu 22.07.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova 22.07.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace Větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy 22.07.2021
Smlouva o dílo č. 984-2021-504201 - Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih 22.07.2021