Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - „Šetření vlastnických hranic pozemků - KoPÚ v k. ú. Šumavské Hoštice“ 15.08.2018
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace - oprava a údržba garáží 15.08.2018
Část 1 - TDS Sázava 14.08.2018
Geotechnický průzkum v k.ú. Stupno, okres Rokycany 14.08.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jestřábí u Fulneku 14.08.2018
Technický dozor při rekonstrukci a výstavbě polních cest:Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamberk 14.08.2018
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Uherské Hradiště 2018 - 2020 13.08.2018
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babiny I 13.08.2018
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tašov 13.08.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby 13.08.2018
Zajištění technického dozoru stavebníka - polní cesty C15, C40 a protierozní meze M1, M2 v k.ú. Dolní Bobrová 13.08.2018
Objednávka - Rybník Řeznický – oprava základové výpusti rybníka 10.08.2018
Prováděcí smlouva č. 6 - Rámcová dohoda: Část 1 - Vytýčení pozemků v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov 10.08.2018
SČ-BN-SOD-Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v k. ú. Kamberk 10.08.2018
SČ-BN-SOD Polní cesta VPC 10 k.ú. H. Lhota 10.08.2018
Příkazní smlouva - Technický dozor investora pro stavbu: Realizace společných zařízení v k.ú. Krakořice - I. etapa 09.08.2018
KoPÚ Tursko - dodatek č. 8 ke SoD 08.08.2018
Prováděcí smlouva dle RD na poskytování geodet.služeb pro Pobočku Liberec 08.08.2018
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Krakořice - I.etapa 08.08.2018
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Olšany nad Moravou 08.08.2018