Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva na výsadbu a péči o porost Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40 24.08.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové 24.08.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice 24.08.2021
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měrkovice 24.08.2021
Smlouva o dílo na Projektové dokumentace, autorský dozor a GTP pro polní cesty C 3 a C 10 v k. ú. Lažany u Chomutova 24.08.2021
Smlouva o dílo na Projektové dokumentace, autorský dozor a GTP pro prvky PSZ v k. ú. Hrušovany u Chomutova 24.08.2021
Smlouva o dílo na výstavbu polní cesty C13 v k.ú. Lišnice 24.08.2021
Smlouva o dílo na VZ: Výměna kotlů na zemní plyn a jejich instalace v kotelně 24.08.2021
Smlouva o dílo - Podklady pro zavedení JPÚ Hartvíkov do katastru nemovitostí 24.08.2021
Smlouva o dílo - Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš 24.08.2021
SoD - KoPÚ Kamenné Zboží 24.08.2021
Vyhotovení projektových dokumentací podle schváleného návrhu pozemkových úprav KoPÚ Radovesnice II. -I.etapa 24.08.2021
objednávka č.1/2/2021 Prořez dřevin na parcelách č. 1083/24, 1083/25, 1083/27 v k.ú. Mirošovice 23.08.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při výstavbě PC Seletice, Sovolusky, Doubravany, Žitovlice 23.08.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při výstavbě polních cest C1 a C487 Dvory 23.08.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při výstavbě polních cest C4 (úsek č.1), C5 Netřebice 23.08.2021
Příkazní smlouva - realizace polních cest C1 - Žitovlice, C11 - Seletice -Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany - TDS 23.08.2021
Příkazní smlouva - výstavba polních cest C1 a C487 Dvory - TDS 23.08.2021
Příkazní smlouva - výstavba polních cest C4 (úsek č.1), C5 Netřebice - TDS + BOZP 23.08.2021
Smlouva o dílo č. 1121-2021-529101 KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic 23.08.2021