Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k.ú. Štěpánov u Leštiny 26.06.2020
Smlouva o dílo - Projekt výsadeb R187 - Izolační zeleň 5 a biokoridory v k.ú. Sedlice u HK 26.06.2020
Zajištění činnosti koordinátora BOZP na realizaci polní cesty C23 v k.ú. Nové Veselí 26.06.2020
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty C23 v k.ú. Nové Veselí 26.06.2020
IGP pro KoPU v k.ú. Radkov u Moravské Třebové 25.06.2020
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Volfířov 25.06.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice 25.06.2020
Smlouva o dílo na Rekonstrukci kapličky v k.ú. Dolní Kramolín (dokončení) 25.06.2020
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rané 25.06.2020
SoD - Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš 25.06.2020
Koordinátor BOZP na stavbě polní cesty PC23 a interakčního prvku IP12 v k. ú. Kotvrdovice 24.06.2020
Objednávka - Export dat z PC FANDu do MDB, DBF a XLS 24.06.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Bolkov 24.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Kolínsko" 24.06.2020
Smlouva o dílo - Polní cesta C23 v k.ú. Nové Veselí 24.06.2020
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu 24.06.2020
Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci staveb Obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč 24.06.2020
Smlouva o dílo - Polní cesty v k.ú. Veveří u Nových Hradů a v k. ú. Mýtiny 23.06.2020
Projektová dokumentace Chotěšiny 22.06.2020
Příkazní smouva a plná moc - Výkon technického dozoru stavebníka - Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun 22.06.2020