Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smloua o dílo, Sanace seníku ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Lázně Toušeň 24.02.2023
Smlouva o dílo Průlehy PR1, PR2, PR3 a PR4 v k.ú. Olešenka 24.02.2023
Objednávka - Grafický software (CAD) pro pozemkové úpravy Proland - systémová a technická podpora na přechodnou dobu 23.02.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně Lokální biokoridor 4 v k.ú. Knínice 23.02.2023
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Předlánce a v k.ú. Habartice 23.02.2023
Objednávka č. 33 k rámcové dohodě - kácení Klášter nad Dědinou 22.02.2023
Objednávka č. 34 k rámcové dohodě - kácení, ořez a náhradní výsadby Nové Město nad Cidlinou 22.02.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke Smlouvě o dílo - Část 1 - Projektová dokumentace a GTP pro VPC 5 a LBK 308 a 309 v k. ú. Pesvice (okres Chomutov) původní uveřejnění RS dne 5.9.2022 21.02.2023
Objednávka a akceptace objednávky na Produkční práce na čtyřech náborových videích 21.02.2023
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na realizaci vodohospodářských opatření v k.ú. Popovice u Dolního Bukovska 21.02.2023
IGP pro PSZ KoPU Černá Hora 20.02.2023
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Kubšice II 20.02.2023
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice 20.02.2023
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum v rámci KoPÚ Hertvíkovice 20.02.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování 20.02.2023
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Drchlava 20.02.2023
Smlouva o dílo - Realizace Vodní nádrže "Pod Tratí", k.ú. Meziříčí 20.02.2023
Objednávka - Obnova 2 ks licencí Telerik DevCraf UI 17.02.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace polní cesty C8 v k. ú. Kostníky, polní cesty VC5, VC8 v k. ú. Kozlany 17.02.2023
Vypracování PD Mokřad 1, 2 a 3 v k.ú. Český Herálec 17.02.2023