Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vyhotovení projektové dokumentace polní cesty v k. ú. Světlík - 2. část plnění (AD) 11.03.2021
Vytyčení pozemků po KoPÚ-Pobočka Kroměříž 2021 11.03.2021
Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k.ú. Korytná 10.03.2021
Objednávka Podpory implementace Strategie SPÚ 10.03.2021
PD - větrolamy VN1-5 v k. ú. Knínice u Boskovic 10.03.2021
Příkazní smlouva č. 17/2021-504202,TDS pro revitalizaci Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem 10.03.2021
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta při realizaci polních cest k. ú. Drahotěšice 10.03.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Slavonín, Liboš, Rapotín 10.03.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Střelice, Libina 10.03.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Volárna" 10.03.2021
Smlouva o dílo: Zhotovení projektové dokumentace Krajinotvorné nádrže včetně přístupových komunikací HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Dolní Nerestce 10.03.2021
SoD AD (Větrolamy VN1-5 v k. ú. Knínice u Boskovic) 10.03.2021
SoD č. 11/2021-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro polní cestu C 14 včetně výsadby KZ 16 v k. ú. Černíkov 10.03.2021
SoD č. 13/2021-504202, vyhotovení PD včetně s GTP pro polní cestu HPC 7 v k. ú. Loučim 10.03.2021
SoD č. 15/2021-504202, vyhotovení PD pro polní cesty C1A, C1B s odvodňovacími příkopy, C61 v k. ú. Újezd u Domažlic 10.03.2021
SoD č. 19/2021-504202, vyhotovení PD včetně GTP pro polní cestu VC 4 v k. ú. Draženov 10.03.2021
IGP pro vyhotovení PD - Relizace PSZ v k.ú. Třebařov 09.03.2021
Smlouva o dílo číslo 217-2021-505205 - Polní cesta C 9 - KoPÚ Zvěřenice 09.03.2021
Smlouva o dílo číslo 222-2021-505205 - Polní cesty - KoPÚ Řepešín 09.03.2021
TDS u stavby Realizace společných zařízení Zderaz 09.03.2021