Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Táborsko 15.10.2019
Kupní smlouva na dodání osobních vozidel - oprava chyby v počtu dle §7 odst. 4 ZRS 14.10.2019
Objednávka č. 18/2019-504202, vektorizace analogové katastrální mapy v k. ú. Bělá nad Radbuzou pro KoPÚ 14.10.2019
Objednávka provedení krycích žlabů do archivů 14.10.2019
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 13/19 14.10.2019
Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí 11.10.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov 11.10.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny 11.10.2019
Komplexní pozemková úprava Hosov 10.10.2019
Smlouva o dílo č. 901-2019-504101 Demolice - mostní váha Město Touškov 10.10.2019
Smlouva o dílo o vypracování inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu HZZ K-H - akumulační nádrž Hrabětice - IG + HG průzkum 10.10.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice 09.10.2019
Smlouva o dílo - Studie odtokových poměrů v k.ú. Krty a Jesenice u Rakovníka 09.10.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Česká Ves 08.10.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice 08.10.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova 08.10.2019
Smlouva o dílo na KoPÚ Jamnice 08.10.2019
Smlouva o dílo - Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin 08.10.2019
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly 08.10.2019
Vytyčování po KoPÚ 2019 – Pobočka Havlíčkův Brod 08.10.2019