Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda na dodávku originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení 01.11.2019
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - Pobočka Frýdek-Místek 01.11.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků - podzim 2019 01.11.2019
Smlouva o dílo - Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků PK 1259, PK 1280, PK 1122, PK 1124, PK 1170, PK 1142, PK 1158, PK 607/8, PK 611 v k.ú. Hodětín - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace osobních údajů, původní uveřejnění dne 29.11.2019 01.11.2019
Dohoda o vypořádání - Objednávka č. 4 k RD - údržba a úklid pozemků 31.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda a Bílá Voda - Část 2 Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda 31.10.2019
Příkazní smlouva - TDC při výstavbě PC C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C21-Doubravany 31.10.2019
Smlouva o dílo - KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě 31.10.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Oprava účelové komunikace p. č. 98/2 v k.ú. Moravské Vlkovice 31.10.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Oprava účelové komunikace u bytového domu č.p. 146 v k.ú. Horní Benešov 31.10.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Oprava účelové panelové komunikace p.č. 780 v k.ú. Město Albrechtice 31.10.2019
Smlouva o poskytování služeb-Zajištění pracovnělékařských služeb pro Státní pozemkový úřad 31.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice 30.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na Louce 30.10.2019
Objednávka - Provozování vodovodu Slatina 2019-2020 30.10.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda a Bílá Voda - část 1 Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda 30.10.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Svojetice 30.10.2019
Smlouva o dílo-Revize Typologie území a návrh širších vazeb do procesu zadávání pozemkových úprav 30.10.2019
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Rychaltice 29.10.2019
Smlouva o dílo na KoPÚ v k. ú. Sklenov 29.10.2019