Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
PD – LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov - AD 01.11.2021
PD – LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov - PD 01.11.2021
Smlouva o dílo na Vypracování jednostupňové dokumentace 01.11.2021
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Přední Výtoň" 01.11.2021
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna 01.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont 31.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice 29.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Přerova 29.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prusínky 29.10.2021
Smlouva o dílo KoPÚ Roudníky 29.10.2021
Smlouva o dílo KoPÚ Suché 29.10.2021
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ Spáleniště 29.10.2021
Dodatek č. 1 smlouvy na výsadbu porostů a péči o porost Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov - termín 27.10.2021
Objednávka - Maintenance pro Podpisovou platformu Signer na 24 měsíců 27.10.2021
Smlouva o dílo - ADP Dolany u Pardubic, Plch, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice, Vyšehněvice 27.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice - doplnění řízení 27.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova 27.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá 27.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Strážné 27.10.2021
Smlouva o dílo - PD Dolany u Pardubic, Plch, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice, Vyšehněvice 27.10.2021