Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Špinov 27.10.2022
Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín 27.10.2022
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2022-2024 26.10.2022
Kupní smlouva na movité věci 26.10.2022
Objednávka - Pořízení terénních počítačů Nautiz X6 26.10.2022
Prováděcí smlouva č. 13 k RD Vodní díla - Středočeský kraj 26.10.2022
Smlouva o dílo č. 1093-2022-504101 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žerovice 26.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan 26.10.2022
Objednávka - Pořízení licencí Adobe Acrobat Professional 25.10.2022
Příkazní smlouva na VZ: Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 25.10.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor - Poldr Cihelna v k.ú. Močovice 25.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky 25.10.2022
Smlouva o dílo, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k.ú. Žabokliky 25.10.2022
Smlouva o dílo, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce 25.10.2022
Smlouva o dílo - KoPÚ Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších 25.10.2022
Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II 25.10.2022
Smlouva o poskytování služeb na VZ Dohled a správa počítačové sítě 25.10.2022
SoD - Studie řešení větrné eroze na vybraných územích okresů Břeclav a Hodonín 25.10.2022
Objednávka - Dodávka trezorů 24.10.2022
Objednávka k nákupu kancelářských židlí SPU KPÚ Zlínský kraj Pobočka Zlín 24.10.2022