Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Aktualizace PSZ Chlum u Blatné 31.08.2022
Smlouva o dílo - Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Kralice 31.08.2022
SoD Polní cesta v k.ú. Radíč 31.08.2022
Příkazní smlouva č. 798-2022-529201 o obstarání TDS pro stavbu Polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné 30.08.2022
Příkazní smlouva 799-2022-529201 na výkon BOZP pro stavbu Polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné 30.08.2022
Smlouva o dílo číslo 813-2022-505205 - Aktualizace plánu společných zařízení – KoPÚ v katastrálním území Šumavské Hoštice 30.08.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice 30.08.2022
Smlouva o dílo Polní cesta C4 v k.ú. Racková 30.08.2022
Smlouva o dílo - Vytyčování po KoPÚ 2022 - Pobočka Kladno (opakované uveřejnění z důvodu ochrany os. údajů, původní uveřejnění 30. 8. 2022) 30.08.2022
Kupní smlouva - KoPÚ Chorušice_Špálová_Žežulka #\fo 29.08.2022
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Oprava účelové komunikace - Polní cesta Nahořany 29.08.2022
Příkazní smlouva -Technický dozor stavebníka - oprava polní cesty Nahořany 29.08.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Vrábče" 29.08.2022
Smlouva o dílo č. 735-2022-529101 - Vytyčení pozemků v k.ú. Kostelní 26.08.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice 26.08.2022
SoD_Vytyčení pozemků pro Pobočku Brno 2022 26.08.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 25.08.2022
Objednávka na Revizi trafostanic 2022 25.08.2022
Objednávka_Workshop pro zaměstnance SPÚ_MS kraj 25.08.2022
Smlouva o dílo 703-2022-529101 na vypracování Projektové dokumentace pro HS 8 v k.ú. Hůrka u Libé 25.08.2022