Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
SoD KoPÚ k.ú. Nové Hvězdlice a k.ú. Staré Hvězdlice dodatek 6 (termín, GDPR) 17.10.2018
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Blankartice 17.10.2018
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Heřmanov 17.10.2018
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnovek 16.10.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šumice 16.10.2018
Objednávka - Zajištění služeb pro workshop_KPÚ pro Pardubický kraj 16.10.2018
Smlouva o dílo č. 1077-2018-529101 "Realizace polních cest HPC1 a 1´, VPC 5 v k.ú. Krásno nad Teplou" 16.10.2018
Smlouva o dílo na AD - Stará Ves n. O. - I. etapa 16.10.2018
Smlouva o dílo na PD vč. GTP - Stará Ves n. O. - I. etapa 16.10.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech Krasov 16.10.2018
Smlouva o dílo - Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Královéhradecký kraj 16.10.2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lužkovice 15.10.2018
Náhradní výsadba a následná pěstební péče v k.ú. Vejprty 15.10.2018
Přejezd odvodňovací strouhy v k.ú. Diváky 15.10.2018
Smlouva o dílo o provedení oprav na stavbách HOZ "ČS Trávník, ČS Kroměříž - výměna čerpadel" 15.10.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Chochol 15.10.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Kolovraty 15.10.2018
Smlouva o dílo Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Velký Vřešťov 15.10.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Morava 15.10.2018
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšany - dodatek č. 11 (GDPR) 12.10.2018