Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - autorský dozor při výstavbě polních cest v k.ú. Seletice, Doubravany 16.10.2020
Smlouva o dílo - Pilotní ověření metodologie výběru vhodných profilů MVN s ohledem na zadání pozemkových úprav 16.10.2020
Rámcová dohoda - Poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - Pobočka Mladá Boleslav 2020 - 2022 15.10.2020
smlouva na výsadbu a zajištění zeleně k VZ "Stavba protipovodňové nádrže N1 v k.ú. Sudoměřice" 15.10.2020
Smlouva o dílo Stavba polní cesty C11 v k.ú. Labuty – rekonstrukce komunikace k družstvu (pobočka Hodonín) 15.10.2020
Smlouvy o dílo číslo 1083-2020-505205 - Polní cesta C 5 - KoPÚ Zvěřenice 15.10.2020
Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice 15.10.2020
Smlouva o dílo č. 954-2020-529101 na vypracování PD vodohospodářských opatření v PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP 14.10.2020
Smlouva o dílo č. 955-2020-529101 na zajištění AD při realizaci staveb výstavba MVN 14 a 19 a PC 9 a 9a Krásná u Kraslic 14.10.2020
Smlouva o dílo - Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2) 14.10.2020
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Puklice 13.10.2020
Objednávka - Licence Create Installer Tool for Kofax 13.10.2020
Prováděcí smlouva č. 2020 - 137 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft 13.10.2020
Smlouva o implementaci, podpoře a rozvoji informačního systému pozemkových úprav 13.10.2020
Smlouva o poskytování služby na zajištění dodávky spotřebního materiálu do výplatních strojů značky Pitney Bowes 13.10.2020
Komplexní pozemkové úpravy Kostelany nad Moravou a Nedakonice 12.10.2020
Objednávka č. 22 k Rámcové dohodě Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2020 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2020 12.10.2020
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III. etapa 12.10.2020
Smlouva na Realizaci přeložky CETIN a.s. - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra 12.10.2020
Smlouva na Servis, údržba a opravy zařízení klimatizačních jednotek a vzduchotechniky na ústředí SPÚ 12.10.2020