Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Realizace opravy VNK1 v k.ú. Barovice 28.05.2024
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - Rekonstrukce polní cesty PC1 a revitalizace biokoridoru NXV jako soustavy protierozních opatření v k. ú. Saky III 28.05.2024
Objednávka - Podpora provozu ekonomického informačního systému na období 6/24 27.05.2024
Příkazní smlouva číslo 421-2024-505205 - Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec – TDS 27.05.2024
Příkazní smlouva číslo 422-2024-505205 - Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec – koordinátor bezpečnosti práce 27.05.2024
Smlouva o dílo - Autorský dozor při realizaci Výsadby IP 31, KoPÚ Roudná nad Lužnicí 27.05.2024
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - Brod v k. ú. Ješín vč. polní cesty DC17-N 27.05.2024
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Všechlapy u Malšic 24.05.2024
Stavební dozor k výstavbě Polní cesty C4 v k.ú. Chrášťany u Českého Brodu s doprovodnou zelení a výsadbou zeleně v doprovodném prvku KZ 7 24.05.2024
Výkon TDS při stavbě Krajinotvorných opatření a přístupových komunikací v k.ú. Lukavec u Pacova 24.05.2024
Výkon TDS při stavbě Polních cest s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova 24.05.2024
Smlouva o dílo: Výstavba soustavy tůní T1, T2 a T3 v k.ú. Dolní Pertoltice 23.05.2024
TDS Mokřad Mod1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy 23.05.2024
Informační předměty s logem SPÚ (letní semináře, workshopy a veletrhy) 22.05.2024
OBJEDNÁVKA AD HOC Školení pověřených pracovníků SPÚ dle bodu h. Přílohy č. 1 (doplněné Dodatkem č. 3) Dohody o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy. 22.05.2024
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro MS kraj 22.05.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa 22.05.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty a liniová zeleň v k.ú. Suchdol u Konice a k.ú. Labutice - I. etapa 22.05.2024
Služba sledování změn údajů o nemovitostech SPÚ 2024 - 2025 22.05.2024
Smlouva na provádění servisu a oprav služebních vozů - pro KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2024-2026 22.05.2024