Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 21.05.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Celné 21.05.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice 21.05.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Třeboň I." 20.05.2020
Objednávka úklidových služeb 20.05.2020
Příkazní smlouva k TDS Dvakačovice 20.05.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem 20.05.2020
Smlouva o dílo - Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu Malměřice st. 9/6 20.05.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Cheb" 20.05.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko a Český ráj" 20.05.2020
Smlouva o dílo Vytyčemí po KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště 20.05.2020
Smlouva o dílo Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Vysoké Sedliště 20.05.2020
Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Radyně" 20.05.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota 19.05.2020
Objednávka - Vyhodnocení účinnosti nastavených opatření vybraných režimových prostor SPÚ 19.05.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Česká Lípa - 2020 19.05.2020
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Liberec - 2020 19.05.2020
Vyhotovení projektových dokumentací: LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II. podle schváleného návrhu pozemkových úprav. 19.05.2020
Objednávka propagačního videa nátroje Monitoringu eroze zemědělské půdy 18.05.2020
Polní cesta HPC 4 Korkyně 18.05.2020