Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. PÚ - 23/09 - na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá 10.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Andělka a části k. ú. Předlánce 10.05.2019
Objednávka na službu: Analýza a prezentace výstupů uveřejňování smluv SPÚ v registru smluv 10.05.2019
Příkazní smlouva číslo 327-2019-505205 - „Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“ 10.05.2019
Smlouva o dílo č. 235-2019-529101, Realizace polní cesty HC8 v k.ú. Háje nad Teplou 10.05.2019
Smlouva o dílo - Polní cesty za Dvorem s brodem a průlehem v Borovnici 10.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Koberovy vč. příloh - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019) 09.05.2019
Smlouva o dílo - Odstranění střechy - stodola Volenice 09.05.2019
Smlouva o nákupu ICT prostředků - monitory, PC a NTB pro SPÚ 09.05.2019
Příkazní smlouva TDS pro stavbu "Revitalizace údolí v k. ú. Kuřimské Jestřabí" 07.05.2019
Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření Nestanice 07.05.2019
SoD č. 8/2019-504202, Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic 07.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k.ú. Boleslav - opětovné uveřejnění (původně uveřejněno dne 20.5.2019) 06.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Černousy - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019) 06.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Dolní Pertoltice vč. příloh - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019) 06.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Horní Pertoltice vč. příloh - opětovné uveřejnění z důvodu úpravy metadat (původní uveřejnění bylo dne 20.5.2019) 06.05.2019
Příkazní smlouva: TDS na "Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše" 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okrese České Budějovice 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Český Krumlov a Prachatice 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 06.05.2019