Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi 14.12.2018
Realizace polní cesty HPC49 v k.ú. Choťovice 14.12.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ječmeniště 14.12.2018
Dodatek č. 15 SOD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mutěnice 13.12.2018
Dodatek č. 4 k SoD - KoPÚ Chotilsko 13.12.2018
Smlouva o dílo - R 178 - Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice 13.12.2018
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2019-2021 12.12.2018
Příkazní smlouva číslo 1230-2018-505205 - "Společná zařízení v k. ú. Kratušín - TDS, koordinátor bezpečnosti práce 11.12.2018
Smlouva o dílo Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Horní Bečva – lokalita „Na Planiskách“ II 11.12.2018
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec 06.12.2018
Smlouva o dílo Projektová dokumentace – PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec 06.12.2018
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalsko 05.12.2018
Dodatek č. 9 ke SoD - KoPÚ Pod Vrchem (geodetické práce) 04.12.2018
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout, opakované zveřejnění, strojová nečitelnost přílohy, původně zveřejněno dne 3.12.2018 03.12.2018
SoD KoPÚ k.ú. Šumice - dodatek č.4 (GDPR) 03.12.2018
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova 03.12.2018
Smlouva o dílo PC - V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř 30.11.2018
Smlouva o dílo Polní cesta Jamné - Do Borku 30.11.2018
10/2018/529100 Smlouva na poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro odd.převodu majetku státu KPÚ pro KV kraj a související administrativní činnost 29.11.2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 501-2015-529101, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Německý Chloumek 29.11.2018