Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně k Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka 30.06.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozolupy 30.06.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby k Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka 30.06.2023
Smlouva o dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Jamnice 30.06.2023
Smlouva o dílo - Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Kluky u Mladé Boleslavi 30.06.2023
Stavba - Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma 30.06.2023
TDS - Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma 30.06.2023
Technické posouzení škod po přívalových deštích na stavbě Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic 30.06.2023
Zpracování doplňkového geotechnického průzkumu sesuvu půdy - VHO Sehradice 30.06.2023
GTP pro PSZ KoPÚ Heršpice 29.06.2023
Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice 29.06.2023
Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek 29.06.2023
PD - Větrolamy TEO1, TEO2, TEO3, TEO4 a TEO5 v k.ú. Prosiměřice 29.06.2023
Příkazní smlouva koordinátor BOZP Polní cesty Bělčice-Záhrobí 29.06.2023
Příkazní smlouva koordinátor BOZP Polní cesty Přechovice 29.06.2023
Příkazní smlouva TDS Polní cesty Bělčice-Záhrobí 29.06.2023
Příkazní smlouva TDS Polní cesty Přechovice 29.06.2023
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k.ú. Újezd u Uničova 29.06.2023
Rekonstrukce polní cesty C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka 29.06.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Stavba polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk 29.06.2023