Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
SoD Dyjákovičky - dodatek č. 7 (méněpráce) 14.11.2018
SoD KoPÚ Valtrovice - dodatek č. 8 (méněpráce, GDPR) 14.11.2018
Objednávka č. 1159-2018-504101 Skartace - likvidace dokumentů pro KPÚ pro Plzeňský kraj a pobočky 2018/11 13.11.2018
Dodatek č. 12 smlouvy o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zvole u Zábřeha 12.11.2018
Kompletní zajišťování povinností a úkolů v oblastech energetických a ekologických požadavků 12.11.2018
SoD KoPÚ v k.ú. Skalice u Znojma - dodatek č. 4 (méněpráce, GDPR) 12.11.2018
SOD Realizační projektová dokumentace stavby Ochranné nádrže N04 a N06 KPÚ v k.ú. Hovorany (Pobočka Hodonín) 12.11.2018
Smlouva o dílo - Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic 09.11.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Dobruška Pulice 08.11.2018
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Úsov-město - opakované zveřejnění z důvodu anonymizace osobních údajů, původně zveřejněno dne 9. 11. 2018 08.11.2018
Vyhotovení podkladů pro zavedení JPÚ Hartvíkov do katastru nemovitostí 07.11.2018
Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí příkazce - výkon koordinátora BOZP pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa" 06.11.2018
Příkazní smlouva o obstarávání záležitostí příkazce výkon TDS pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa" 06.11.2018
Dodatek č.1 smlouvy o dílo - realizace překládky sítě el. komunikací v k.ú. Hrabůvka u Hranic 05.11.2018
Objednávka - Vzdělávací akce Risk a Change Management 05.11.2018
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ ČOS Borkovická Blata - nová čerpadla 05.11.2018
SoD Vytyčení pozemků po KoPÚ - Vyškov 2018 05.11.2018
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo KoPÚ Zdobín 02.11.2018
Objednávka č. 307/2018 02.11.2018
Objednávka č. 266/2018 k Rámcové dohodě "Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2019" 01.11.2018