Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2019) 20.03.2019
SoD č. 3/2019-504202, Vytýčení vlastnické hranice včetně trvalé stabilizace po ukončené KoPÚ 20.03.2019
SoD č. 5/2019-504202, oprava kapličky v Horšovském Týně, opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 20.03.2019 20.03.2019
Smlouva o dílo - Malý Újezd - PC C2 a C32 s odvodněním 19.03.2019
Smlouva o dílo Polní cesta C7 v k.ú. Velká Losenice 19.03.2019
Smlouva o poskytování služeb: Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop 19.03.2019
Smlouva o provádění úklidových služeb - Provádění úklidových služeb na Pobočce Trutnov 19.03.2019
TDS na "Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně" včetně BOZP 19.03.2019
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování Benefitů 18.03.2019
Dodatek č. 3 a SOD Komplexní pozemkové úpravy Dolní Lhota u Luhačovic vč. dodatků 1 a 2 18.03.2019
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry III. 18.03.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace opravy hráze rybníka Dívčí Hrad - opakované uveřejnění smlouvy o dílo z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 21.3.2019, ID 8542499 18.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Opatovice II. etapa 18.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ COO – oprava česlí, střední větev DN 1400 18.03.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při stavbě cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř 18.03.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při stavbě cest HPC 1, HPC 10, VPC 2 a VPC 12 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 18.03.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektových dokumentací polních cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř 18.03.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektových dokumentací polních cest HPC 1, HPC 10, VPC 2 a VPC 12 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 18.03.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Dolní Sukolom 18.03.2019
Smlouva o poskytování služeb ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termínu 28. – 29. 3. 2019. Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno 20.3.2019 18.03.2019