Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HZZ "Sečení Královehradecko, Část 1 - HZZ Ratibořice" 07.06.2018
Dodávka ICT prostředků - III. část - Velkoformátová tisková zařízení (dohoda o vypořádání) 06.06.2018
SČ-SOD-Vytyčení nových pozemků po KoPÚ-2018 06.06.2018
Smlouva o dílo - Polní cesty C 2 a C 10 v k. ú. Malovičky 06.06.2018
Vytyčení vlastnických hranic v k.ú. Dolany u Červených Peček 06.06.2018
zemědělský areál ŽV v k.ú., Podbořanský Rohozec 06.06.2018
Objednávka_zajištění služeb pro poradu ředitelů KPÚ s vedením SPÚ 05.06.2018
Smlouva o dílo - Inženýrsko-geologický průzkum v k.ú. Šestajovice a Červná Hora - opakované uveřejnění z důvodu ochrany os. údajů - pův. uveřejnění 11.6.2018 05.06.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy částí k. ú. Velemyšleves a Minice, opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 06.06.2018 05.06.2018
Technický dozor investora pro stavbu: Realizace polních cest C3 v k.ú. Uhelná a C3b v k.ú. Vlčice 05.06.2018
Vyhotovení PD a zajištění činnosti AD na polní cesty v k.ú. Srby u Hošovského Týna, Mašovice u Meclova a Polžice u Horšovského Týna 05.06.2018
Objednávka - Dodávka policových regálů META 04.06.2018
Rámcová dohoda na odborné geotechnické konzultace, posudky, laboratorní práce a terénní zkoušky na rok 2018 04.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Hořovicko 04.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Písecko 04.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Táborsko 04.06.2018
Ttechnický dozor stavebníka Krasíkov 04.06.2018
Část 1 - KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice 01.06.2018
Objednávka Kontrola Kanál K-H 06/2018 01.06.2018
Objednávka kontroly objektů hlavních závlahových zařízení Kontrola BBV 1. stavba 06/2018 01.06.2018