Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - „Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“ (původně zveřejněno dne 10.08.2021) 10.08.2021
Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravu kancelářských prostor 10.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi" (původně zveřejněno dne 10.08.2021) 10.08.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí 10.08.2021
Vytýčení pozemků po KoPÚ - Vyškov 2021 10.08.2021
VZMR: Přeložka distribučního zařízení ČEZ v k.ú. Ostrý Kámen 10.08.2021
Dodatek k objednávce na odstranění černé skládky v k.ú. Mikulovice u Vernéřova - okres Chomutov 09.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část 09.08.2021
Objednávka na Revizi elektrických spotřebičů 09.08.2021
Příkazní smlouva č. 1081-2021-529201 na obstarání TDS při "Realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice: výstavbě malé vodní nádrže VN1" 09.08.2021
Příkazní smlouva na výkon TDS při stavbě polních cest v k.ú. Kámen u Pacova 09.08.2021
Příkazní smlouva TDS na stavbě „Výstavba cest v k.ú. Rtyně a Velvěty“ 09.08.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu" 09.08.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Ústecký kraj 09.08.2021
Smlouva o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Likvidace skládky Březno u Postoloprt" 09.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic 09.08.2021
Smlouva o dílo Výstavba cesty HPC10 v k.ú. Ohníč 09.08.2021
SoD - KoPÚ Křekovice 09.08.2021
TDS stavby "Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína" 09.08.2021
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic" 09.08.2021