Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka dodávky lednic 24.11.2023
Objednávka - Datová analýza a konzultační podpora 23.11.2023
Rámcová dohoda: Geodetické služby pro KPÚ pro Plzeňský kraj na období 2023 - 2026 23.11.2023
Objednávka kancelářských židlí a křesel pro Pobočku Nový Jičín 22.11.2023
Objednávka - Vyhotovení geometrického plánu pro převod pozemků – Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Bohdalovice u Větřní 22.11.2023
Smlouva o dílo: Předběžný GTP pro KoPÚ Rohozec a Chotusice 22.11.2023
Smlouva o dílo - Úklid, odvoz a likvidace odpadu KN Syrovice 22.11.2023
Úklidové služby pobočka Žďár nad Sázavou na rok 2024 22.11.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice 21.11.2023
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby vodního díla "Oprava vodní nádrže Chyjice" 21.11.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Dolní Bousov" 21.11.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Perálec 20.11.2023
Smlouva o maintenance MD 365 BC 20.11.2023
Objednávka - Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 588/2 v k.ú. Senice na Hané a p.č. 273/22 v k.ú. Krasice včetně následné pěstební péče o vysázené dřeviny po dobu 5 let 17.11.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o poskytování služby: „Úklidové služby pobočka Žďár n.S. 2023“, chybné uveřejnění SOD. 16.11.2023
Objednávka - Reimplementace produkčního prostředí RPA SPÚ z prostředí Linux na prostředí Microsoft 16.11.2023
Příkazní smlouva 18/2023/504203 (TDS - dokončení - VHO v k.ú. Měčín) 16.11.2023
Objednávka - Oprava komínů u bytového domu ve správě SPÚ - Jindřichův Hradec-Radouňka 15.11.2023
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ Metujka 15.11.2023
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na výsadbu a zajištění zeleně Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice - termín #\0 14.11.2023