Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na Doplnění PD na změnu stavby „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část)“ 06.05.2022
Smlouva o Dílo na zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Studánka u Tachova 06.05.2022
Smlouva o dílo - rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice 06.05.2022
Příkazní smlouva KOO BOZP 05.05.2022
Příkazní smlouva - Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - KoBOZP 05.05.2022
Příkazní smlouva - Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS 05.05.2022
Rámcová dohoda o poskytování fotografických služeb 2022/2023 05.05.2022
Smlouva o dílo na vypracování prováděcí PD - polní cesta HC8-R v k.ú. Kvasetice u Květinova 05.05.2022
TDS a BOZP při realizaci společných zařízení v k.ú. Neratov 05.05.2022
Technický dozor stavebníka při výstavbě rybníka Svět v k.ú. Obděnice 05.05.2022
Vypracování PD - Polní cesta CVS15, CVS2 v k. ú. Radotice, polní cesta CVS28 v k. ú. Bačkovice včetně provedení podrobného GP 05.05.2022
Rámcová dohoda na Grafické služby včetně výhradní licence 2022/2023 04.05.2022
Smlouva o dílo č. 254-2022-529101 „PD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“ 04.05.2022
Smlouva o dílo č. 255-2022-529101 „AD pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“ 04.05.2022
Smlouva o dílo na Zpracování předběžného GTP pro KoPÚ v k. ú. Encovany 04.05.2022
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090010617 v k. ú. Světlík 04.05.2022
Vypracování PD - Polní cesta C1 v k. ú. Rapotice včetně provedení podrobného geologického průzkumu 04.05.2022
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná 04.05.2022
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VPC3 v k.ú. Dudín 04.05.2022
Geodetické služby - Výzva č. 1/2022 02.05.2022