Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
KoPÚ v k.ú. Strhaře 23.07.2018
Smlouva o dílo - AD polních cest Praskačka, Habřina - část 1 23.07.2018
Smlouva o dílo - AD polních cest Praskačka, Habřina - část 2 23.07.2018
Smlouva o dílo - PD polních cest Praskačka, Habřina - část 1 (opakované zveřejnění SOD z důvodu ochrany osobních údajů, pův.zveř. 27.07.2018) 23.07.2018
Smlouva o dílo - PD polních cest Praskačka, Habřina - část 2 (opakované zveřejnění SOD z důvodu ochrany osobních údajů, pův.zveř. 27.07.2018) 23.07.2018
Smlouva o dílo - realizace polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno 23.07.2018
Smlouva o dílo_Studie rozvoje závlahových systémů v podmínkách ČR 23.07.2018
Smlouva o dílo Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Jablůnka 23.07.2018
Zajištění rámcové dohody na údržbu pozemků ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2018-2020 23.07.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov 19.07.2018
Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 5/2018/529100 - Záchovná oprava kaple Panny Marie, Kladruby u Beranova 19.07.2018
Větrolam VN3 - I. etapa v k.ú. Vrbovec - NOVÉ 19.07.2018
Část 2 18.07.2018
Část 3 18.07.2018
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno 18.07.2018
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro realizaci polních cest HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno 18.07.2018
SČ-BN-SOD-HPC 1 Hřížov 18.07.2018
SČ-BN-VPC 5 Křížov 18.07.2018
Smlouva o dílo - Polní cesta HPC3 část D v k.ú. Obodř 18.07.2018
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Bohuslavice u Zlína 18.07.2018