Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - parcela KN 1118/8 v k.ú. Spáleniště #\fo 12.10.2021
Příkazní smlouva 23/2021/504203 (TDS nad výstavbou polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny) 12.10.2021
Rámcová dohoda - Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2021-2023) 12.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domašov u Šternberka 12.10.2021
Objednávka na opravu střechy st. p.č. 28/5 k.ú. Dobřenec (spoluúčast), obec Mašťov - okres Chomutov 11.10.2021
Příkazní smlouva TDS na stavbě "Realizace PSZ Bystřany-Světice“. 11.10.2021
Příkazní smlouva - výkon TDS - MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí 11.10.2021
Smlouva o dílo č. 52/2021-504202 - KoPÚ v k.ú. Postřekov 11.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Jasenice u Valašského Meziříčí 11.10.2021
Smlouva o dílo na Realizace PSZ Bystřany-Světice 11.10.2021
Objednávka IGP pro stavbu vodního díla Sudoměřice nádrž N1 JPÚ Telatniska (pobočka Hodonín) 08.10.2021
Příkazní smlouva č. 42/2021-504202, TDS pro vodní nádrž VN 5 v k. ú. Neuměř 08.10.2021
Příkazní smlouva č. 44/2021-504202, TDS pro polní cestu VPC 3 v k. ú. Neuměř 08.10.2021
Rámcová dohoda vytyčení po KoPÚ, KM 2021 - 2023 08.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka 08.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pivín 08.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka 08.10.2021
SOD 22/2021/504203 (Rekonstrukce vtokového objektu do stávající dešťové kanalizace u cesty C 11 v k.ú. Němčice) 08.10.2021
Objednávka č. 1353-2021-504101 Provozování vodovodu Slatina 2021/2022 07.10.2021
Smlouva o dílo č. 1327-2021-504201 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec 07.10.2021