Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - TDS - Polní cesta S8 v Hrošce 15.07.2019
Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a a C14 15.07.2019
Smlouva o dílo na provedení AD projektanta - Oprava hráze rybníku Bohušov 15.07.2019
Smlouva o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov 15.07.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu „Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice“ 12.07.2019
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka pro stavbu „Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice“ 12.07.2019
Smlouva o dílo - Autorský dozor komunikace 18,19,20,22 v k.ú. Skalice nad Lužnicí 12.07.2019
Smlouva o dílo - Odvodnění části komunikace v k.ú. Hlubočky parc.č. 2750/3 12.07.2019
Smlouva o dílo - PD na „Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“ 12.07.2019
Objednávka - Oprava silové elektroinstalace 11.07.2019
Projektová dokumentace na vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz 11.07.2019
SoD - PC Kolešovice a Přílepy 11.07.2019
Smlouva o dílo: Autorský dozor stavby protipovodňových opatření v k.ú. Slabčice a k.ú. Písecká Smoleč 10.07.2019
Smlouva o dílo č. 428-2019-529101 - KoPÚ v k.ú Dolní Hraničná 10.07.2019
Smlouva o dílo č. 438-2019-529101 Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice. 10.07.2019
Smlouva o dílo č. 439-2019-529101 Výsadba doprovodné zeleně u polní cesty VPC 5R a zajištění zeleně, včetně následné 3leté pěstební a ochranné péče v k.ú. Šemnice 10.07.2019
Smlouva o dílo na zpracování GTP v k.ú. Chotěšice 10.07.2019
Smlouva o dílo na zpracování GTP v k.ú. Přerov nad Labem 10.07.2019
SoD - KoPÚ Opočnice 10.07.2019
SoD - KoPÚ Ostrá 10.07.2019