Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva na movité věci 09.08.2022
Smlouva o dílo Polní cesta C11 s IP 3a a 3b Březí nad Oslavou 09.08.2022
TDS při výstavbě rybníka "Na Ždíkově" v k.ú. Obděnice 09.08.2022
Kupní smlouva na movité věci 08.08.2022
Kupní smlouva na movité věci 08.08.2022
Kupní smlouva na movité věci 08.08.2022
Kupní smlouva na movité věci 08.08.2022
Příkazní smlouva: BOZP u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část 08.08.2022
Příkazní smlouva (Koordinátor BOZP AP1 Jabloňany) 08.08.2022
Příkazní smlouva Koordinátor BOZP pro stavbu Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice 08.08.2022
Příkazní smlouva: TDS u stavby Realizace společných zařízení Pokřikov - 1. část 08.08.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa 08.08.2022
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ludvíkovice 08.08.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bořkov" 08.08.2022
Smlouva o přeložce č. 17287 08.08.2022
TDS - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany 08.08.2022
VZMR - Výkon činností TDS při realizaci stavby PC C2 v k.ú. Bavory 08.08.2022
Smlouva o dílo: Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany 05.08.2022
SoD (Vytyčování pozemků 2022 - pobočka Blansko) 05.08.2022
TDS na stavbu polní cesty NCH 1 v kat. území Obděnice 05.08.2022