Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Geodetické služby 02/2020 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 09.09.2020
Smlouva o dílo - R 179 - Polní cesta C2A v k.ú. Nepasice 09.09.2020
Smlouva o dílo - Výstavba vedlejší polní cesty VPC C3 v k.ú. Vrát 09.09.2020
Vytyčení a stabilizace hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách 09.09.2020
Smlouva o dílo číslo 897-2020-505205 - „Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20“ 08.09.2020
Smlouva o dílo k VZ: Implementace automatizovaného systému identifikace erozních událostí do procesu Monitoringu eroze zemědělské půdy 08.09.2020
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ Kletice" 08.09.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Holín" 08.09.2020
Smlouva o poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro Státní pozemkový úřad 08.09.2020
SoD - KoPÚ Hrzín 08.09.2020
SOD 23/2020/504203 (Vytyčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po KoPÚ - 2020/2) 08.09.2020
Objednávka dezinfekčních prostředků - opakované zveřejnění z důvodu anonymizace (původní zveřejnění 7.9.2020) 07.09.2020
Příkazní smlouva - TDS - Cesta C2A v k.ú. Nepasice - oprava anonymiz. k původnímu uveřejnění ze dne 10.9.2020 07.09.2020
Příkazní smouva na Technický dozor a koordinátor BOZP při výstavbě Polních cest C 3 a C 4 kategorie P 4,0/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic a Načeradec 07.09.2020
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k.ú. Veleboř, k.ú. Vojtíškov, k.ú. Šléglov 07.09.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova 07.09.2020
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Dlouhá Loučka 07.09.2020
Smlouva o dílo Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Lipka 07.09.2020
Smlouva - Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace XZR Hledáček 07.09.2020
TDS a koordinátor BOZP pro realizaci společných zařízení v k. ú. Dlouhá Loučka 07.09.2020