Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Realizace protierozního příkopu Př7 v k.ú. Dražovice 22.06.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Hertvíkovice 22.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Olomoucko 22.06.2020
Těžba dřeva v k. ú. Lukov u Zlína, kůrovec 22.06.2020
Objednávka na aktualizaci projektové dokumentace - C7 a C13 v k.ú. Lišnice 19.06.2020
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd 19.06.2020
Část 2 - Projektová dokumentace Kosořín 18.06.2020
Příkazní smlouva - Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Tetín u Berouna 18.06.2020
Příkazní smlouva (TDS Kotvrdovice) 18.06.2020
Smlouva o nákupu ICT prostředků - skenery 18.06.2020
Zajištění koordinátora BOZP pro realizaci retenčních přehrážek v k. ú. Dlouhé na Moravě 18.06.2020
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2020–2023 - Pobočka Pelhřimov 17.06.2020
Smlouva o dílo číslo 410-2020-505205 - „Most NPB2, polní cesty RCV10 a SR 17 - KoPÚ Vitějovice v k.ú. Vitějovice a k.ú. Hracholusky u Prachatic“ 17.06.2020
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Lhota u Lásenice 17.06.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce 17.06.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číňov 17.06.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce 17.06.2020
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Třebechovice II." 17.06.2020
Smlouva o dílo - Realizace SZ JPÚ v k.ú. Pustějov 1.etapa 17.06.2020
TDS pro realizaci staveb polních cest v k.ú. Bělá nad Svitavou a v k.ú. Ostrý Kámen 17.06.2020