Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva: TDS u stavby Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov 26.07.2023
SoD PD – polní cesty v k.ú. Bukovice u Rohozce 26.07.2023
Příkazní smlouva na Technický dozor stavebníka na stavbě "Cesta HPC3 v k. ú. Kozly u Loun" 25.07.2023
Příkazní smlouva na Technický dozor stavebníka na stavbě "Realizace PSZ Železná u Libořic a Milčeves" 25.07.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Kosoř 25.07.2023
Smlouva o dílo: Odstranění černé skládky v kat. ú. Lhotka u Ostravy 25.07.2023
Smlouva o dílo: Zajištění autorského dozoru při realizaci opravy Janovského rybníka v k.ú. Janov u Nového Boru 25.07.2023
Smlouva o dílo: Zpracování projektové dokumentace na opravu Janovského rybníka, k.ú. Janov u Nového Boru 25.07.2023
TDS Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice 25.07.2023
Zajištění technického dozoru stavebníka k výstavbě polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice 25.07.2023
Objednávka - Náhradní výsadba vč. NP na p. č. 989/2 v k. ú. Rejhotice, p. č. 148 v k. ú. Kociánov 24.07.2023
Objednávka - Nákup drobné IT techniky 24.07.2023
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce "Výuka anglického jazyka" 24.07.2023
Oprava povodňových škod - PEO Karlovice 24.07.2023
Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na realizaci polních cest C22 a C23 v k. ú. Chodouny II. 24.07.2023
Příkazní smlouva na TDS na Realizaci polních cest C22 a C23 v k. ú. Chodouny II. 24.07.2023
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb SA č. 5/2023 24.07.2023
Výkon TDS při stavbě polních cest VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova 24.07.2023
Smlouva o dílo na Předběžný geotechnický průzkum v k. ú. Fryčovice 22.07.2023
Příkazní smlouva Technický dozor stavebníka stavby Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 21.07.2023