Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov 16.02.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1: Část 4 - Projektová dokumentace a GTP pro cestu C 6 v k. ú. Havraň (okres Most) původní uveřejnění dne 5.9. a 18.10.2022 15.02.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke Smlouvě o dílo - Část 2 - Projektová dokumentace a GTP pro polní cestu DPC 1B v k. ú. Hrušovany u Chomutova (okres Chomutov) původní uveřejnění v RS dne 5.9.2022 15.02.2023
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě o dílo - Část 3 - Projektová dokumentace a GTP pro cestu C 15 v k. ú. Lažany u Chomutova (okres Chomutov) původní uveřejnění dne 5.9.2022 15.02.2023
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Damnice 15.02.2023
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Nedakonice 15.02.2023
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Ostrožská Nová Ves a KoPÚ Chylice 15.02.2023
Příkazní smlouva č. 2/2023-504202, zajištění TDS pro MVN a tůně v k. ú. Chodská Lhota 15.02.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace malé vodní nádrže MVN1 (Pod Bažantnicí) v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic 15.02.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace polní cesty HC6 a svodného příkopu SP2 v k. ú. Ostašov na Moravě 15.02.2023
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žulová 15.02.2023
Objednávka na kácení dřevin v k.ú. Stříbro, Boněnov, Oldřichov u TC, Tachov a Studánka u TC 14.02.2023
Objednávka č. 28 k rámcové dohodě - kácení Velký Dřevíč 13.02.2023
Objednávka č. 30 k rámcové dohodě - kácení Dvůr Králové nad Labem 13.02.2023
Objednávka na oplocení Horní Jadruž LBK CH16-CH17 13.02.2023
Objednávka servisní prohlídky - oprava osobního automobilu 13.02.2023
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na výsadbu krajinné zeleně v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic 13.02.2023
Smlouva o dílo - Sanace erozní strže, k.ú. Košín 13.02.2023
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 13.02.2023
Údržba pozemků v Karlovarském kraji – kácení a ořez dřevin 13.02.2023