Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda na Grafické služby včetně výhradní licence 2022/2023 04.05.2022
Smlouva o dílo č. 254-2022-529101 „PD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“ 04.05.2022
Smlouva o dílo č. 255-2022-529101 „AD pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“ 04.05.2022
Smlouva o dílo na Zpracování předběžného GTP pro KoPÚ v k. ú. Encovany 04.05.2022
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090010617 v k. ú. Světlík 04.05.2022
Vypracování PD - Polní cesta C1 v k. ú. Rapotice včetně provedení podrobného geologického průzkumu 04.05.2022
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná 04.05.2022
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VPC3 v k.ú. Dudín 04.05.2022
Geodetické služby - Výzva č. 1/2022 02.05.2022
Projektové dokumentace na realizaci PSZ včetně výkonu autorského dozoru v k.ú. Kouty u Poděbrad 02.05.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 06/22 02.05.2022
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - PD v k.ú. Kouty u Poděbrad 02.05.2022
SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN v k.ú. Rytířov 02.05.2022
Znovuzveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 30.5.2022 - Pojistná smlouva č. 8077024315 30.04.2022
Objednávka - Aktualizace DSP a DPS stavby „Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Němčice nad Hanou – I. etapa a II. etapa 29.04.2022
Projektová dokumentace "Suchý poldr SRN2, k.ú. Tupesy na Moravě" II. 29.04.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Česká Ves a k.ú. Jeseník 29.04.2022
Smlouvy o dílo - Zpracování PD opatření PSZ KoPÚ k.ú. Rohle - I. etapa 29.04.2022
Objednávka č. 2/2022-504202, Likvidace bolševníku na pozemcích ve správě SPÚ 27.04.2022
Smlouva o dílo - Zpracování PD pro soustavu tůní T1, T2 a T3 v k.ú. Dolní Pertoltice 27.04.2022