Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Projektová dokumentace - Společná zařízení v k.ú. Rzy 09.03.2022
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP stavby Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť 09.03.2022
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka stavby Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť 09.03.2022
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi 09.03.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor pro stavbu Společná zařízení v k.ú. Rzy 09.03.2022
Smlouva o poskytování systémové a technické podpory grafického software pro pozemkové úpravy k VZ:Grafický software (CAD) pro pozemkové úpravy Proland - systémová a technická podpora 09.03.2022
BOZP na stavbě MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice 08.03.2022
Smlouva o dílo - R 188 – Cesty C3, C28, VKP IV. v k.ú. Vrchovnice 08.03.2022
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky 04.03.2022
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice 04.03.2022
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na novostavbu tůní a revitalizaci systému ÚSES v k.ú. Obrataň 03.03.2022
Vypracování PD na výsadbu lokálního biokoridoru LBK II v k. ú. Rapotice; větrolamu IPN/20 v k. ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k. ú. Bačkovice 02.03.2022
Objednávka - Podpora licence pro POZEM+ 01.03.2022
Projektová dokumentace na stavbu Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov 01.03.2022
Projektová dokumentace – Společná zařízení (IP1) v k.ú. Dolní Morava 01.03.2022
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS na stavbu R 188 - Cesty C3,C28,VKP IV. Vrchovnice 01.03.2022
Realizace překládky sítě elektronických komunikací (Křenovice u Kojetína) 01.03.2022
Smlouva o dílo - Autorský dozor pro stavbu Společná zařízení (IP1) v k.ú. Dolní Morava 01.03.2022
SoD AD – Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna 01.03.2022
SoD PD – Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna 01.03.2022